As of byobu-2.6, you must launch using 'byobu' rather than 'screen'.

Written for byobu by Dustin Kirkland  on 2009-06-02

As of byobu-2.6, you must launch using 'byobu' rather than 'screen'.

Updated on 2009-06-02. Read more

Read all announcements