Here you can see the people who have earned the most Launchpad karma while working on Ceilometer. (What is karma?)

Overall

Person Project Karma Total Karma
gordon chung 5145 6409
Thierry Carrez 3288 56653
ZhiQiang Fan 986 1422
Ryota Mibu 706 735
Lianhao Lu 455 838
Zi Lian Ji 435 497
Liusheng 321 779
yuntongjin 314 519
Rohit Jaiswal 267 383
Zhai, Edwin 154 224
Mehdi Abaakouk 139 807
Nadya Privalova 133 284
Julien Danjou 132 2354
Yurii Prokulevych 124 369
Chris Dent 101 492
Pradeep Kilambi 91 193
OpenStack Infra 81 9648
Doug Hellmann 62 1976
Igor Degtiarov 57 133
Xia Linjuan 56 144

By category

Person Bazaar Branches Karma Total Karma
Corey Bryant 21 52309
David Ames 5 22605
James Page 3 91297
Chuck Short 3 4305
Xav Paice 1 10
Person Bug Management Karma Total Karma
gordon chung 874 6409
ZhiQiang Fan 421 1422
Liusheng 259 779
Rohit Jaiswal 142 383
Mehdi Abaakouk 139 807
Julien Danjou 132 2354
Yurii Prokulevych 124 369
Chris Dent 101 492
Pradeep Kilambi 91 193
OpenStack Infra 81 9648
Lianhao Lu 79 838
Zi Lian Ji 59 497
Igor Degtiarov 57 133
Xia Linjuan 56 144
Dave Walker 55 822
Luo Gangyi 46 107
Matt Riedemann 40 22228
Ren Qiaowei 40 137
Alan Pevec 34 826
Hui Kang 34 993
Person Specification Tracking Karma Total Karma
gordon chung 4271 6409
Thierry Carrez 3266 56653
Ryota Mibu 690 735
ZhiQiang Fan 565 1422
Lianhao Lu 376 838
Zi Lian Ji 376 497
yuntongjin 314 519
Nadya Privalova 125 284
Zhai, Edwin 125 224
Rohit Jaiswal 125 383
Doug Hellmann 62 1976
Liusheng 62 779