Here you can see the people who have earned the most Launchpad karma while working on Ceilometer. (What is karma?)

Overall

Person Project Karma Total Karma
gordon chung 6546 7857
Thierry Carrez 3813 64981
ZhiQiang Fan 1006 1468
Ryota Mibu 738 772
Lianhao Lu 571 955
Zi Lian Ji 425 480
Rohit Jaiswal 416 557
Liusheng 415 910
yuntongjin 360 619
Zhai, Edwin 217 298
Nadya Privalova 189 323
Mehdi Abaakouk 156 828
Julien Danjou 150 2493
Chris Dent 127 559
Yurii Prokulevych 123 357
Pradeep Kilambi 108 192
OpenStack Infra 90 9989
Matthew Edmonds 67 436
Xia Linjuan 63 159
Sanping 60 60

By category

Person Bazaar Branches Karma Total Karma
Corey Bryant 23 58644
David Ames 6 24293
Chuck Short 6 4856
James Page 3 94674
Xav Paice 1 12
Person Bug Management Karma Total Karma
gordon chung 1015 7857
ZhiQiang Fan 405 1468
Liusheng 295 910
Rohit Jaiswal 176 557
Mehdi Abaakouk 156 828
Julien Danjou 150 2493
Chris Dent 127 559
Yurii Prokulevych 123 357
Pradeep Kilambi 108 192
Lianhao Lu 91 955
OpenStack Infra 90 9989
Zi Lian Ji 65 480
Xia Linjuan 63 159
Igor Degtiarov 55 134
Luo Gangyi 53 121
Dave Walker 50 666
Ren Qiaowei 45 155
Matt Riedemann 44 18594
Alan Pevec 41 1010
Zhai, Edwin 37 298
Person Specification Tracking Karma Total Karma
gordon chung 5531 7857
Thierry Carrez 3787 64981
Ryota Mibu 721 772
ZhiQiang Fan 601 1468
Lianhao Lu 480 955
Zi Lian Ji 360 480
yuntongjin 360 619
Rohit Jaiswal 240 557
Nadya Privalova 180 323
Zhai, Edwin 180 298
Liusheng 120 910
Doug Hellmann 60 2453
Matthew Edmonds 60 436
Sanping 60 60
Frederic Guillot 60 64