Here you can see the people who have earned the most Launchpad karma while working on Ceilometer. (What is karma?)

Overall

Person Project Karma Total Karma
gordon chung 3437 4608
Thierry Carrez 2513 44311
ZhiQiang Fan 939 1361
ZTE-Zhengwei Su 814 845
Ryota Mibu 605 628
Lianhao Lu 392 707
Zi Lian Ji 379 434
Liusheng 305 747
Sailaja 263 263
yuntongjin 263 462
Rohit Jaiswal 169 257
Zhai, Edwin 151 216
Julien Danjou 129 2231
Mehdi Abaakouk 121 680
Yurii Prokulevych 110 355
Nadya Privalova 72 202
Pradeep Kilambi 70 265
OpenStack Infra 69 9489
Chris Dent 69 450
Dave Walker 48 751

By category

Person Bazaar Branches Karma Total Karma
Corey Bryant 15 44732
Chuck Short 1 3844
James Page 1 81992
David Ames 1 19465
Person Bug Management Karma Total Karma
gordon chung 676 4608
ZhiQiang Fan 413 1361
Liusheng 240 747
Julien Danjou 129 2231
Mehdi Abaakouk 121 680
Yurii Prokulevych 110 355
Rohit Jaiswal 104 257
Pradeep Kilambi 70 265
OpenStack Infra 69 9489
Chris Dent 69 450
Lianhao Lu 64 707
Zi Lian Ji 51 434
Dave Walker 48 751
Xia Linjuan 48 134
Igor Degtiarov 46 152
Luo Gangyi 38 90
zhangguoqing 37 425
Matt Riedemann 34 30801
Ren Qiaowei 33 115
Hui Kang 31 1030
Person Specification Tracking Karma Total Karma
gordon chung 2761 4608
Thierry Carrez 2498 44311
ZTE-Zhengwei Su 789 845
Ryota Mibu 591 628
ZhiQiang Fan 526 1361
Lianhao Lu 328 707
Zi Lian Ji 328 434
yuntongjin 263 462
Sailaja 263 263
Zhai, Edwin 131 216
Nadya Privalova 65 202
Liusheng 65 747
Rohit Jaiswal 65 257