Registered 2008-10-16 by Daniel Derezinski

Program do konwersji między formatami napisów wraz z obsługą ściągania napisów z serwisu Napiprojekt. Obsługiwane formaty dla konwersji to MicroDVD, MPL2, SubRip oraz TMPlayer tylko jako format wejściowy do konwersji.

 * Konwersja pomiędzy formatami napisów (MicroDVD, MPL2, SubRip, TMPlayer tylko jako format wejściowy).
 * Automatyczne rozpoznawanie framerate'u plików wideo dla konwertowanych napisów.
 * Obsługa argumentów z linii komend - pliku, wielu plików, katalogu zarówno dla plików z napisami oraz plików wideo.
 * Obsługa pliku, wielu plików oraz katalogów wraz z podkatalogami dla konwersji napisów.
 * Obsługa ściągania napisów dla plików wideo z wykorzystaniem serwisu Napiprojekt.
 * Obsługa pliku, wielu plików oraz katalogów wraz z podkatalogami dla plików wideo, do których program ma ściągnąć napisy z serwisu Napiprojekt.

Project information

Maintainer:
Daniel Derezinski
Driver:
Daniel Derezinski
Licence:
GNU GPL v2

RDF metadata

View full history Series and milestones

trunk series is the current focus of development.

All code Code

Version control system:
Bazaar
Programming languages:
python

Get Involved

Downloads

Latest version is 0.5.1
released on 2011-01-01

All downloads