Here you can see the people who have earned the most Launchpad karma while working on Manila. (What is karma?)

Overall

Person Project Karma Total Karma
Tom Barron 7943 8237
Ben Swartzlander 2419 2430
zhongjun 1931 2120
liushi 335 335
junboli 202 600
Goutham Pacha Ravi 194 310
Ramana Raja 178 184
Dustin Schoenbrun 84 125
Silvan Kaiser 77 205
Rodrigo Barbieri 74 84
Maurice Schreiber 62 62
haobing1 61 63
Yong Huang 47 130
Zane Bitter 41 646
shuaili.wang 32 32
Chris Yang 27 61
Yingzhe Zeng 26 43
OpenStack Infra 25 3134
jiaopengju 21 302
Victoria Martinez de la Cruz 15 67

By category

Person Bug Management Karma Total Karma
Tom Barron 227 8237
junboli 202 600
Goutham Pacha Ravi 194 310
zhongjun 86 2120
Dustin Schoenbrun 84 125
Silvan Kaiser 77 205
Rodrigo Barbieri 74 84
Ben Swartzlander 71 2430
Maurice Schreiber 62 62
haobing1 61 63
Yong Huang 47 130
Zane Bitter 41 646
shuaili.wang 32 32
Chris Yang 27 61
Yingzhe Zeng 26 43
OpenStack Infra 25 3134
jiaopengju 21 302
Victoria Martinez de la Cruz 15 67
Mengwen Liu 14 14
Valeriy Ponomaryov 13 14
Person Code Karma Total Karma
Chuck Short 0 44
Person Specification Tracking Karma Total Karma
Tom Barron 7716 8237
Ben Swartzlander 2348 2430
zhongjun 1845 2120
liushi 335 335
Ramana Raja 167 184
Tiago Pasqualini da Silva 0 74
Thierry Carrez 0 4
Peter Wang 0 369
Thomas Bechtold 0 34