Registered 2012-04-01 by Maciej Poleski

Menadżer plików zorientowany na pracę z grafiką. Aplikacja stosuje rozbudowany system Tagów przeznaczony do oznaczania zbiorów danych jak również ich porządkowania, przeszukiwania i archiwizacji. W stosunku do plików graficznych oferuje dodatkowe możliwości takie jak konwersja do innego formatu, proste modyfikacje i poprawki, synchronizacja z Picasa Web.

Aplikacja stosuje rozbudowany system hierarchicznych tagów przeznaczony do porządkowania zbiorów danych. Nasze tagi to narzędzie znacznie potężniejsze od tych spotykanych na różnego rodzaju serwisach. Wprowadzamy pojecie tagu macierzystego, tagu przypisanego oraz inferencję tagów. Tag macierzysty jest silnie powiązany z plikiem jako takim. Nie ma możliwości jego bezpośredniej zmiany, pełni on bardzo ważną rolę w porządkowaniu zbiorów - wyznacza strukturę danych. Tag przypisany to Tag ustalony przez użytkownika na danym pliku. Tagi tak macierzyste jak i przypisane mają charakter hierarchiczny. Tag można specjalizować zawężając tym samym jego znaczenie jak i uogólniać. Od tej pory "brat" to "rodzina", a nie napis pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia. Inferencja tagów to udogodnienie dla użytkownika - większość zbiorów da się porządkować niemal w 100% automatycznie w oparciu o zdefiniowane reguły. Analiza samego rozszerzenia pliku pozwala nam określi czy mamy do czynienia z grafiką, czy może e-bookiem. Dzięki temu z łatwością możemy odszukać np. wszystkie książki Tolkiena w niezindeksowanych katalogach a następnie przypisać im tag macierzysty dołączając tym samym do rodziny zbiorów zarządzanych przez naszą aplikację. Tagi macierzyste są kluczowe podczas archiwizacji danych. Są one narzędziem do zarządzania kopią jak i sposobem, aby przy jej pomocy odzyskać utracone dane.
Nasza aplikacja jest wyspecjalizowana do pracy z grafiką. Wobec takich plików oferuje dodatkowe możliwości. Najprostsze z nich to konwersja do innego formatu, kadrowanie, sepia czy szarość. Poprawki na zdjęciach i grafice takie jak korekcja jasności, kontrastu, gamma, maski kolorów (filtry fotograficzne), korekcja poziomów poszczególnych kanałów, detekcja krawędzi, blur, sharpen. Wobec grafiki mamy również większe możliwości w kwestii archiwizacji - PicasaWeb. Możemy wysłać zdjęcia wraz z tagami na PicasaWeb zyskując do nich dostęp z każdego miejsca na świecie z poziomu przeglądarki Internetowej. Jest to również kolejne archiwum zwiększające bezpieczeństwo naszych fotografii. Komunikacja z PicasaWeb odbywa się przy pomocy biblioteki umożliwiającej nam korzystanie z API Google Data przy pomocy Javy. Jesteśmy świadomi ograniczeń jakie Google narzuca na zbiory PicasaWeb-u. I mamy rozwiązanie - tagi macierzyste. Ponownie pozwalają nam na ominięcie irytujących ograniczeń i stworzenie spójnego, funkcjonalnego rozwiązania z bardzo prostych elementów.

Project information

Maintainer:
Maciej Poleski
Driver:
Maciej Poleski
Licence:
GNU GPL v3

RDF metadata

View full history Series and milestones

trunk series is the current focus of development.

All code Code

Version control system:
Bazaar
Programming languages:
java

All bugs Latest bugs reported

All blueprints Latest blueprints

Get Involved

Downloads

projekt-programowanie does not have any download files registered with Launchpad.