Here you can see the people who have earned the most Launchpad karma while working on Tricircle. (What is karma?)

Overall

Person Project Karma Total Karma
Chaoyi Huang 1196 1204
Zhiyuan Cai 144 154
Dongfeng Huang 137 140
yinxiulin 125 125
zhangyanxian 23 88
chandan kumar 12 137
Kim Bao Long 10 162
Doug Hellmann 8 575
Ronghui Cao 6 6
Prince Nana Owusu Boateng 5 12
Ruijing 5 22
hejiawei 1 1
Yipei Niu 1 1

By category

Person Bug Management Karma Total Karma
Zhiyuan Cai 144 154
Chaoyi Huang 104 1204
Dongfeng Huang 87 140
yinxiulin 24 125
zhangyanxian 23 88
chandan kumar 12 137
Kim Bao Long 10 162
Doug Hellmann 8 575
Ronghui Cao 6 6
Prince Nana Owusu Boateng 5 12
Ruijing 5 22
hejiawei 1 1
Yipei Niu 1 1
Person Specification Tracking Karma Total Karma
Chaoyi Huang 1092 1204
yinxiulin 101 125
Dongfeng Huang 50 140