gcc-9-cross-ports package in Ubuntu

cpp-9-alpha-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-9-hppa-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-9-m68k-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-9-mips-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-9-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C preprocessor
cpp-9-mipsel-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-9-powerpc64-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-9-riscv64-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-9-sh4-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-9-sparc64-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-9-x86-64-linux-gnux32: GNU C preprocessor
g++-9-alpha-linux-gnu: GNU C++ compiler (cross compiler for alpha architecture)
g++-9-hppa-linux-gnu: GNU C++ compiler (cross compiler for hppa architecture)
g++-9-m68k-linux-gnu: GNU C++ compiler (cross compiler for m68k architecture)
g++-9-mips-linux-gnu: GNU C++ compiler (cross compiler for mips architecture)
g++-9-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C++ compiler (cross compiler for mips64el architecture)
g++-9-mipsel-linux-gnu: GNU C++ compiler (cross compiler for mipsel architecture)
g++-9-multilib-mips-linux-gnu: GNU C++ compiler (multilib support) (cross compiler for mips architecture)
g++-9-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C++ compiler (multilib support) (cross compiler for mips64el architecture)
g++-9-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU C++ compiler (multilib support) (cross compiler for mipsel architecture)
g++-9-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU C++ compiler (multilib support) (cross compiler for ppc64 architecture)
g++-9-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU C++ compiler (multilib support) (cross compiler for sparc64 architecture)
g++-9-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU C++ compiler (multilib support) (cross compiler for x32 architecture)
g++-9-powerpc64-linux-gnu: GNU C++ compiler (cross compiler for ppc64 architecture)
g++-9-riscv64-linux-gnu: GNU C++ compiler (cross compiler for riscv64 architecture)
g++-9-sh4-linux-gnu: GNU C++ compiler (cross compiler for sh4 architecture)
g++-9-sparc64-linux-gnu: GNU C++ compiler (cross compiler for sparc64 architecture)
g++-9-x86-64-linux-gnux32: GNU C++ compiler (cross compiler for x32 architecture)
gcc-9-alpha-linux-gnu: GNU C compiler (cross compiler for alpha architecture)
gcc-9-alpha-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-9-cross-base-ports: GCC, the GNU Compiler Collection (library base package)
gcc-9-hppa-linux-gnu: GNU C compiler (cross compiler for hppa architecture)
gcc-9-hppa-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-9-m68k-linux-gnu: GNU C compiler (cross compiler for m68k architecture)
gcc-9-m68k-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-9-mips-linux-gnu: GNU C compiler (cross compiler for mips architecture)
gcc-9-mips-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C compiler (cross compiler for mips64el architecture)
gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-9-mipsel-linux-gnu: GNU C compiler (cross compiler for mipsel architecture)
gcc-9-mipsel-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-9-multilib-mips-linux-gnu: GNU C compiler (multilib support) (cross compiler for mips architecture)
gcc-9-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C compiler (multilib support) (cross compiler for mips64el architecture)
gcc-9-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU C compiler (multilib support) (cross compiler for mipsel architecture)
gcc-9-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU C compiler (multilib support) (cross compiler for ppc64 architecture)
gcc-9-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU C compiler (multilib support) (cross compiler for sparc64 architecture)
gcc-9-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU C compiler (multilib support) (cross compiler for x32 architecture)
gcc-9-plugin-dev-alpha-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-9-plugin-dev-hppa-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-9-plugin-dev-m68k-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-9-plugin-dev-mips-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-9-plugin-dev-mips64el-linux-gnuabi64: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-9-plugin-dev-mipsel-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-9-plugin-dev-powerpc64-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-9-plugin-dev-riscv64-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-9-plugin-dev-sh4-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-9-plugin-dev-sparc64-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-9-plugin-dev-x86-64-linux-gnux32: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-9-powerpc64-linux-gnu: GNU C compiler (cross compiler for ppc64 architecture)
gcc-9-powerpc64-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-9-riscv64-linux-gnu: GNU C compiler (cross compiler for riscv64 architecture)
gcc-9-riscv64-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-9-sh4-linux-gnu: GNU C compiler (cross compiler for sh4 architecture)
gcc-9-sh4-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-9-sparc64-linux-gnu: GNU C compiler (cross compiler for sparc64 architecture)
gcc-9-sparc64-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-9-x86-64-linux-gnux32: GNU C compiler (cross compiler for x32 architecture)
gcc-9-x86-64-linux-gnux32-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gccbrig-9-x86-64-linux-gnux32: GNU BRIG (HSA IL) frontend
gccgo-9-alpha-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-9-mips-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-9-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Go compiler
gccgo-9-mipsel-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-9-multilib-mips-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support) (cross compiler for mips architecture)
gccgo-9-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Go compiler (multilib support) (cross compiler for mips64el architecture)
gccgo-9-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support) (cross compiler for mipsel architecture)
gccgo-9-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support) (cross compiler for ppc64 architecture)
gccgo-9-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support) (cross compiler for sparc64 architecture)
gccgo-9-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Go compiler (multilib support) (cross compiler for x32 architecture)
gccgo-9-powerpc64-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-9-riscv64-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-9-sparc64-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-9-x86-64-linux-gnux32: GNU Go compiler
gdc-9-alpha-linux-gnu: GNU D compiler (version 2) (cross compiler for alpha architecture)
gdc-9-hppa-linux-gnu: GNU D compiler (version 2) (cross compiler for hppa architecture)
gdc-9-m68k-linux-gnu: GNU D compiler (version 2) (cross compiler for m68k architecture)
gdc-9-mips-linux-gnu: GNU D compiler (version 2) (cross compiler for mips architecture)
gdc-9-mips64el-linux-gnuabi64: GNU D compiler (version 2) (cross compiler for mips64el architecture)
gdc-9-mipsel-linux-gnu: GNU D compiler (version 2) (cross compiler for mipsel architecture)
gdc-9-multilib-mips-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support) (cross compiler for mips architecture)
gdc-9-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU D compiler (version 2, multilib support) (cross compiler for mips64el architecture)
gdc-9-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support) (cross compiler for mipsel architecture)
gdc-9-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support) (cross compiler for ppc64 architecture)
gdc-9-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support) (cross compiler for sparc64 architecture)
gdc-9-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU D compiler (version 2, multilib support) (cross compiler for x32 architecture)
gdc-9-powerpc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2) (cross compiler for ppc64 architecture)
gdc-9-riscv64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2) (cross compiler for riscv64 architecture)
gdc-9-sh4-linux-gnu: GNU D compiler (version 2) (cross compiler for sh4 architecture)
gdc-9-sparc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2) (cross compiler for sparc64 architecture)
gdc-9-x86-64-linux-gnux32: GNU D compiler (version 2) (cross compiler for x32 architecture)
gfortran-9-alpha-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-9-hppa-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-9-m68k-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-9-mips-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-9-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Fortran compiler
gfortran-9-mipsel-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-9-multilib-mips-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support) (cross compiler for mips architecture)
gfortran-9-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Fortran compiler (multilib support) (cross compiler for mips64el architecture)
gfortran-9-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support) (cross compiler for mipsel architecture)
gfortran-9-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support) (cross compiler for ppc64 architecture)
gfortran-9-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support) (cross compiler for sparc64 architecture)
gfortran-9-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Fortran compiler (multilib support) (cross compiler for x32 architecture)
gfortran-9-powerpc64-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-9-riscv64-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-9-sh4-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-9-sparc64-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-9-x86-64-linux-gnux32: GNU Fortran compiler
gnat-9-alpha-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-9-hppa-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-9-m68k-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-9-mips-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-9-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Ada compiler
gnat-9-mipsel-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-9-powerpc64-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-9-sh4-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-9-sparc64-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-9-x86-64-linux-gnux32: GNU Ada compiler
gobjc++-9-alpha-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-9-hppa-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-9-m68k-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-9-mips-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-9-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-9-mipsel-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-9-multilib-mips-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-9-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-9-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-9-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-9-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-9-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-9-powerpc64-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-9-riscv64-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-9-sh4-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-9-sparc64-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-9-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C++ compiler
gobjc-9-alpha-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-9-hppa-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-9-m68k-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-9-mips-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-9-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Objective-C compiler
gobjc-9-mipsel-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-9-multilib-mips-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support) (cross compiler for mips architecture)
gobjc-9-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Objective-C compiler (multilib support) (cross compiler for mips64el architecture)
gobjc-9-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support) (cross compiler for mipsel architecture)
gobjc-9-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support) (cross compiler for ppc64 architecture)
gobjc-9-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support) (cross compiler for sparc64 architecture)
gobjc-9-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C compiler (multilib support) (cross compiler for x32 architecture)
gobjc-9-powerpc64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-9-riscv64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-9-sh4-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-9-sparc64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-9-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C compiler
lib32asan5-dbg-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32 bit debug symbols)
lib32asan5-dbg-sparc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32 bit debug symbols)
lib32asan5-dbg-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32 bit debug symbols)
lib32asan5-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32asan5-sparc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32asan5-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32atomic1-dbg-mips64el-cross: support library providing __atomic built-in functions (32 bit debug symbols)
lib32atomic1-dbg-ppc64-cross: support library providing __atomic built-in functions (32 bit debug symbols)
lib32atomic1-dbg-sparc64-cross: support library providing __atomic built-in functions (32 bit debug symbols)
lib32atomic1-dbg-x32-cross: support library providing __atomic built-in functions (32 bit debug symbols)
lib32atomic1-mips64el-cross: support library providing __atomic built-in functions (32bit)
lib32atomic1-ppc64-cross: support library providing __atomic built-in functions (32bit)
lib32atomic1-sparc64-cross: support library providing __atomic built-in functions (32bit)
lib32atomic1-x32-cross: support library providing __atomic built-in functions (32bit)
lib32gcc-9-dev-mips64el-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-9-dev-ppc64-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-9-dev-sparc64-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-9-dev-x32-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc1-dbg-mips64el-cross: GCC support library (debug symbols) (mips64el)
lib32gcc1-dbg-ppc64-cross: GCC support library (debug symbols) (ppc64)
lib32gcc1-dbg-sparc64-cross: GCC support library (debug symbols) (sparc64)
lib32gcc1-dbg-x32-cross: GCC support library (debug symbols) (x32)
lib32gcc1-mips64el-cross: GCC support library (32 bit Version)
lib32gcc1-ppc64-cross: GCC support library (32 bit Version)
lib32gcc1-sparc64-cross: GCC support library (32 bit Version)
lib32gcc1-x32-cross: GCC support library (32 bit Version)
lib32gfortran-9-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-9-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-9-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-9-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran5-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32 bit debug symbols)
lib32gfortran5-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32 bit debug symbols)
lib32gfortran5-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32 bit debug symbols)
lib32gfortran5-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32 bit debug symbols)
lib32gfortran5-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32gfortran5-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32gfortran5-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32gfortran5-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32go-9-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit development files)
lib32go-9-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit development files)
lib32go-9-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit development files)
lib32go-9-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit development files)
lib32go14-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go14-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go14-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go14-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go14-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go14-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go14-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go14-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32gomp1-dbg-mips64el-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (32 bit debug symbols)
lib32gomp1-dbg-ppc64-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (32 bit debug symbols)
lib32gomp1-dbg-sparc64-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (32 bit debug symbols)
lib32gomp1-dbg-x32-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (32 bit debug symbols)
lib32gomp1-mips64el-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (32bit)
lib32gomp1-ppc64-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (32bit)
lib32gomp1-sparc64-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (32bit)
lib32gomp1-x32-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (32bit)
lib32gphobos-9-dev-mips64el-cross: Phobos D standard library (32bit development files)
lib32gphobos-9-dev-x32-cross: Phobos D standard library (32bit development files)
lib32gphobos76-dbg-mips64el-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
lib32gphobos76-dbg-x32-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
lib32gphobos76-mips64el-cross: Phobos D standard library (runtime library)
lib32gphobos76-x32-cross: Phobos D standard library (runtime library)
lib32itm1-dbg-ppc64-cross: GNU Transactional Memory Library (32 bit debug symbols)
lib32itm1-dbg-sparc64-cross: GNU Transactional Memory Library (32 bit debug symbols)
lib32itm1-dbg-x32-cross: GNU Transactional Memory Library (32 bit debug symbols)
lib32itm1-ppc64-cross: GNU Transactional Memory Library (32bit)
lib32itm1-sparc64-cross: GNU Transactional Memory Library (32bit)
lib32itm1-x32-cross: GNU Transactional Memory Library (32bit)
lib32lsan0-dbg-ppc64-cross: LeakSanitizer -- a memory leak detector (32 bit debug symbols)
lib32lsan0-ppc64-cross: LeakSanitizer -- a memory leak detector (32bit)
lib32objc-9-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-9-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-9-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-9-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc4-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32 bit debug symbols)
lib32objc4-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32 bit debug symbols)
lib32objc4-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32 bit debug symbols)
lib32objc4-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32 bit debug symbols)
lib32objc4-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit)
lib32objc4-ppc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit)
lib32objc4-sparc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit)
lib32objc4-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit)
lib32quadmath0-dbg-x32-cross: GCC Quad-Precision Math Library (32 bit debug symbols)
lib32quadmath0-x32-cross: GCC Quad-Precision Math Library (32bit)
lib32stdc++-9-dev-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips64el
lib32stdc++-9-dev-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (ppc64
lib32stdc++-9-dev-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (sparc64
lib32stdc++-9-dev-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (x32
lib32stdc++6-9-dbg-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-9-dbg-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-9-dbg-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-9-dbg-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (32 bit Version)
lib32stdc++6-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (32 bit Version)
lib32stdc++6-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (32 bit Version)
lib32stdc++6-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (32 bit Version)
lib32ubsan1-dbg-ppc64-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32 bit debug symbols)
lib32ubsan1-dbg-sparc64-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32 bit debug symbols)
lib32ubsan1-dbg-x32-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32 bit debug symbols)
lib32ubsan1-ppc64-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32bit)
lib32ubsan1-sparc64-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32bit)
lib32ubsan1-x32-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32bit)
lib64asan5-dbg-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (64bit debug symbols)
lib64asan5-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (64bit)
lib64atomic1-dbg-mips-cross: support library providing __atomic built-in functions (64bit debug symbols)
lib64atomic1-dbg-mipsel-cross: support library providing __atomic built-in functions (64bit debug symbols)
lib64atomic1-dbg-x32-cross: support library providing __atomic built-in functions (64bit debug symbols)
lib64atomic1-mips-cross: support library providing __atomic built-in functions (64bit)
lib64atomic1-mipsel-cross: support library providing __atomic built-in functions (64bit)
lib64atomic1-x32-cross: support library providing __atomic built-in functions (64bit)
lib64gcc-9-dev-mips-cross: GCC support library (64bit development files)
lib64gcc-9-dev-mipsel-cross: GCC support library (64bit development files)
lib64gcc-9-dev-x32-cross: GCC support library (64bit development files)
lib64gcc1-dbg-mips-cross: GCC support library (debug symbols) (mips)
lib64gcc1-dbg-mipsel-cross: GCC support library (debug symbols) (mipsel)
lib64gcc1-dbg-x32-cross: GCC support library (debug symbols) (x32)
lib64gcc1-mips-cross: GCC support library (mips) (64bit)
lib64gcc1-mipsel-cross: GCC support library (mipsel) (64bit)
lib64gcc1-x32-cross: GCC support library (x32) (64bit)
lib64gfortran-9-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64gfortran-9-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64gfortran-9-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64gfortran5-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit debug symbols)
lib64gfortran5-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit debug symbols)
lib64gfortran5-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit debug symbols)
lib64gfortran5-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit)
lib64gfortran5-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit)
lib64gfortran5-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit)
lib64go-9-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit development files)
lib64go-9-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit development files)
lib64go-9-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit development files)
lib64go14-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit debug symbols)
lib64go14-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit debug symbols)
lib64go14-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit debug symbols)
lib64go14-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64go14-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64go14-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64gomp1-dbg-mips-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (64bit debug symbols)
lib64gomp1-dbg-mipsel-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (64bit debug symbols)
lib64gomp1-dbg-x32-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (64bit debug symbols)
lib64gomp1-mips-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (64bit)
lib64gomp1-mipsel-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (64bit)
lib64gomp1-x32-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (64bit)
lib64gphobos-9-dev-mips-cross: Phobos D standard library (64bit development files)
lib64gphobos-9-dev-mipsel-cross: Phobos D standard library (64bit development files)
lib64gphobos-9-dev-x32-cross: Phobos D standard library (64bit development files)
lib64gphobos76-dbg-mips-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
lib64gphobos76-dbg-mipsel-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
lib64gphobos76-dbg-x32-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
lib64gphobos76-mips-cross: Phobos D standard library (runtime library)
lib64gphobos76-mipsel-cross: Phobos D standard library (runtime library)
lib64gphobos76-x32-cross: Phobos D standard library (runtime library)
lib64itm1-dbg-x32-cross: GNU Transactional Memory Library (64bit debug symbols)
lib64itm1-x32-cross: GNU Transactional Memory Library (64bit)
lib64objc-9-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64objc-9-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64objc-9-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64objc4-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64 bit debug symbols)
lib64objc4-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64 bit debug symbols)
lib64objc4-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64 bit debug symbols)
lib64objc4-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit)
lib64objc4-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit)
lib64objc4-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit)
lib64quadmath0-dbg-x32-cross: GCC Quad-Precision Math Library (64bit debug symbols)
lib64quadmath0-x32-cross: GCC Quad-Precision Math Library (64bit)
lib64stdc++-9-dev-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips)
lib64stdc++-9-dev-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mipsel)
lib64stdc++-9-dev-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (x32)
lib64stdc++6-9-dbg-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (mips)
lib64stdc++6-9-dbg-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (mipsel)
lib64stdc++6-9-dbg-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (x32)
lib64stdc++6-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (mips) (64bit)
lib64stdc++6-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (mipsel) (64bit)
lib64stdc++6-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (x32) (64bit)
lib64ubsan1-dbg-x32-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (64bit debug symbols)
lib64ubsan1-x32-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (64bit)
libasan5-dbg-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (debug symbols)
libasan5-dbg-sparc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (debug symbols)
libasan5-dbg-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (debug symbols)
libasan5-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan5-sparc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan5-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libatomic1-alpha-cross: support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-dbg-alpha-cross: support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libatomic1-dbg-hppa-cross: support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libatomic1-dbg-m68k-cross: support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libatomic1-dbg-mips-cross: support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libatomic1-dbg-mips64el-cross: support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libatomic1-dbg-mipsel-cross: support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libatomic1-dbg-ppc64-cross: support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libatomic1-dbg-riscv64-cross: support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libatomic1-dbg-sh4-cross: support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libatomic1-dbg-sparc64-cross: support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libatomic1-dbg-x32-cross: support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libatomic1-hppa-cross: support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-m68k-cross: support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-mips-cross: support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-mips64el-cross: support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-mipsel-cross: support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-ppc64-cross: support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-riscv64-cross: support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-sh4-cross: support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-sparc64-cross: support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-x32-cross: support library providing __atomic built-in functions
libgcc-9-dev-alpha-cross: GCC support library (development files)
libgcc-9-dev-hppa-cross: GCC support library (development files)
libgcc-9-dev-m68k-cross: GCC support library (development files)
libgcc-9-dev-mips-cross: GCC support library (development files)
libgcc-9-dev-mips64el-cross: GCC support library (development files)
libgcc-9-dev-mipsel-cross: GCC support library (development files)
libgcc-9-dev-ppc64-cross: GCC support library (development files)
libgcc-9-dev-riscv64-cross: GCC support library (development files)
libgcc-9-dev-sh4-cross: GCC support library (development files)
libgcc-9-dev-sparc64-cross: GCC support library (development files)
libgcc-9-dev-x32-cross: GCC support library (development files)
libgcc1-alpha-cross: GCC support library (alpha)
libgcc1-dbg-alpha-cross: GCC support library (debug symbols) (alpha)
libgcc1-dbg-mips-cross: GCC support library (debug symbols) (mips)
libgcc1-dbg-mips64el-cross: GCC support library (debug symbols) (mips64el)
libgcc1-dbg-mipsel-cross: GCC support library (debug symbols) (mipsel)
libgcc1-dbg-ppc64-cross: GCC support library (debug symbols) (ppc64)
libgcc1-dbg-riscv64-cross: GCC support library (debug symbols) (riscv64)
libgcc1-dbg-sh4-cross: GCC support library (debug symbols) (sh4)
libgcc1-dbg-sparc64-cross: GCC support library (debug symbols) (sparc64)
libgcc1-dbg-x32-cross: GCC support library (debug symbols) (x32)
libgcc1-mips-cross: GCC support library (mips)
libgcc1-mips64el-cross: GCC support library (mips64el)
libgcc1-mipsel-cross: GCC support library (mipsel)
libgcc1-ppc64-cross: GCC support library (ppc64)
libgcc1-riscv64-cross: GCC support library (riscv64)
libgcc1-sh4-cross: GCC support library (sh4)
libgcc1-sparc64-cross: GCC support library (sparc64)
libgcc1-x32-cross: GCC support library (x32)
libgcc2-dbg-m68k-cross: GCC support library (debug symbols) (m68k)
libgcc2-m68k-cross: GCC support library (m68k)
libgcc4-dbg-hppa-cross: GCC support library (debug symbols) (hppa)
libgcc4-hppa-cross: GCC support library (hppa)
libgfortran-9-dev-alpha-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-9-dev-hppa-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-9-dev-m68k-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-9-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-9-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-9-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-9-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-9-dev-riscv64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-9-dev-sh4-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-9-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-9-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran5-alpha-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-dbg-alpha-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran5-dbg-hppa-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran5-dbg-m68k-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran5-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran5-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran5-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran5-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran5-dbg-riscv64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran5-dbg-sh4-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran5-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran5-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran5-hppa-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-m68k-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-riscv64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-sh4-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgnat-9-alpha-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-9-dbg-alpha-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-9-dbg-hppa-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-9-dbg-m68k-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-9-dbg-mips-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-9-dbg-mips64el-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-9-dbg-mipsel-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-9-dbg-ppc64-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-9-dbg-sh4-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-9-dbg-sparc64-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-9-dbg-x32-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-9-hppa-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-9-m68k-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-9-mips-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-9-mips64el-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-9-mipsel-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-9-ppc64-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-9-sh4-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-9-sparc64-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-9-x32-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgo-9-dev-alpha-cross: Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-9-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-9-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-9-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-9-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-9-dev-riscv64-cross: Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-9-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-9-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo14-alpha-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo14-dbg-alpha-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo14-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo14-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo14-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo14-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo14-dbg-riscv64-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo14-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo14-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo14-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo14-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo14-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo14-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo14-riscv64-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo14-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo14-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgomp1-alpha-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-dbg-alpha-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgomp1-dbg-hppa-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgomp1-dbg-m68k-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgomp1-dbg-mips-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgomp1-dbg-mips64el-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgomp1-dbg-mipsel-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgomp1-dbg-ppc64-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgomp1-dbg-riscv64-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgomp1-dbg-sh4-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgomp1-dbg-sparc64-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgomp1-dbg-x32-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgomp1-hppa-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-m68k-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-mips-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-mips64el-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-mipsel-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-ppc64-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-riscv64-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-sh4-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-sparc64-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-x32-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library
libgphobos-9-dev-mips-cross: Phobos D standard library
libgphobos-9-dev-mips64el-cross: Phobos D standard library
libgphobos-9-dev-mipsel-cross: Phobos D standard library
libgphobos-9-dev-x32-cross: Phobos D standard library
libgphobos76-dbg-mips-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
libgphobos76-dbg-mips64el-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
libgphobos76-dbg-mipsel-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
libgphobos76-dbg-x32-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
libgphobos76-mips-cross: Phobos D standard library (runtime library)
libgphobos76-mips64el-cross: Phobos D standard library (runtime library)
libgphobos76-mipsel-cross: Phobos D standard library (runtime library)
libgphobos76-x32-cross: Phobos D standard library (runtime library)
libhsail-rt-9-dev-x32-cross: HSAIL runtime library (development files)
libhsail-rt0-dbg-x32-cross: HSAIL runtime library (debug symbols)
libhsail-rt0-x32-cross: HSAIL runtime library
libitm1-alpha-cross: GNU Transactional Memory Library
libitm1-dbg-alpha-cross: GNU Transactional Memory Library (debug symbols)
libitm1-dbg-ppc64-cross: GNU Transactional Memory Library (debug symbols)
libitm1-dbg-sh4-cross: GNU Transactional Memory Library (debug symbols)
libitm1-dbg-sparc64-cross: GNU Transactional Memory Library (debug symbols)
libitm1-dbg-x32-cross: GNU Transactional Memory Library (debug symbols)
libitm1-ppc64-cross: GNU Transactional Memory Library
libitm1-sh4-cross: GNU Transactional Memory Library
libitm1-sparc64-cross: GNU Transactional Memory Library
libitm1-x32-cross: GNU Transactional Memory Library
liblsan0-dbg-ppc64-cross: LeakSanitizer -- a memory leak detector (debug symbols)
liblsan0-ppc64-cross: LeakSanitizer -- a memory leak detector (runtime)
libn32atomic1-dbg-mips-cross: support library providing __atomic built-in functions (n32 debug symbols)
libn32atomic1-dbg-mips64el-cross: support library providing __atomic built-in functions (n32 debug symbols)
libn32atomic1-dbg-mipsel-cross: support library providing __atomic built-in functions (n32 debug symbols)
libn32atomic1-mips-cross: support library providing __atomic built-in functions (n32)
libn32atomic1-mips64el-cross: support library providing __atomic built-in functions (n32)
libn32atomic1-mipsel-cross: support library providing __atomic built-in functions (n32)
libn32gcc-9-dev-mips-cross: GCC support library (n32 development files)
libn32gcc-9-dev-mips64el-cross: GCC support library (n32 development files)
libn32gcc-9-dev-mipsel-cross: GCC support library (n32 development files)
libn32gcc1-dbg-mips-cross: GCC support library (debug symbols) (mips)
libn32gcc1-dbg-mips64el-cross: GCC support library (debug symbols) (mips64el)
libn32gcc1-dbg-mipsel-cross: GCC support library (debug symbols) (mipsel)
libn32gcc1-mips-cross: GCC support library (mips) (n32)
libn32gcc1-mips64el-cross: GCC support library (mips64el) (n32)
libn32gcc1-mipsel-cross: GCC support library (mipsel) (n32)
libn32gfortran-9-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran-9-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran-9-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran5-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 debug symbols)
libn32gfortran5-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 debug symbols)
libn32gfortran5-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 debug symbols)
libn32gfortran5-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32)
libn32gfortran5-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32)
libn32gfortran5-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32)
libn32go-9-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 development files)
libn32go-9-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 development files)
libn32go-9-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 development files)
libn32go14-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32go14-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32go14-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32go14-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32go14-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32go14-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32gomp1-dbg-mips-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (n32 debug symbols)
libn32gomp1-dbg-mips64el-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (n32 debug symbols)
libn32gomp1-dbg-mipsel-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (n32 debug symbols)
libn32gomp1-mips-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (n32)
libn32gomp1-mips64el-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (n32)
libn32gomp1-mipsel-cross: GCC OpenMP (GOMP) support library (n32)
libn32gphobos-9-dev-mips-cross: Phobos D standard library (n32 development files)
libn32gphobos-9-dev-mips64el-cross: Phobos D standard library (n32 development files)
libn32gphobos-9-dev-mipsel-cross: Phobos D standard library (n32 development files)
libn32gphobos76-dbg-mips-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
libn32gphobos76-dbg-mips64el-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
libn32gphobos76-dbg-mipsel-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
libn32gphobos76-mips-cross: Phobos D standard library (runtime library)
libn32gphobos76-mips64el-cross: Phobos D standard library (runtime library)
libn32gphobos76-mipsel-cross: Phobos D standard library (runtime library)
libn32objc-9-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32objc-9-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32objc-9-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32objc4-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 debug symbols)
libn32objc4-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 debug symbols)
libn32objc4-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 debug symbols)
libn32objc4-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32)
libn32objc4-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32)
libn32objc4-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32)
libn32stdc++-9-dev-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips
libn32stdc++-9-dev-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips64el
libn32stdc++-9-dev-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mipsel
libn32stdc++6-9-dbg-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libn32stdc++6-9-dbg-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libn32stdc++6-9-dbg-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libn32stdc++6-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (mips) (n32)
libn32stdc++6-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (mips64el) (n32)
libn32stdc++6-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (mipsel) (n32)
libobjc-9-dev-alpha-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-9-dev-hppa-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-9-dev-m68k-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-9-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-9-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-9-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-9-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-9-dev-riscv64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-9-dev-sh4-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-9-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-9-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc4-alpha-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-dbg-alpha-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libobjc4-dbg-hppa-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libobjc4-dbg-m68k-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libobjc4-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libobjc4-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libobjc4-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libobjc4-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libobjc4-dbg-riscv64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libobjc4-dbg-sh4-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libobjc4-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libobjc4-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libobjc4-hppa-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-m68k-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-ppc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-riscv64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-sh4-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-sparc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications
libquadmath0-dbg-x32-cross: GCC Quad-Precision Math Library (debug symbols)
libquadmath0-x32-cross: GCC Quad-Precision Math Library
libstdc++-9-dev-alpha-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (alpha)
libstdc++-9-dev-hppa-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (hppa)
libstdc++-9-dev-m68k-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (m68k)
libstdc++-9-dev-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips)
libstdc++-9-dev-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips64el)
libstdc++-9-dev-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mipsel)
libstdc++-9-dev-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (ppc64)
libstdc++-9-dev-riscv64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (riscv64)
libstdc++-9-dev-sh4-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (sh4)
libstdc++-9-dev-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (sparc64)
libstdc++-9-dev-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (x32)
libstdc++-9-pic-alpha-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (alpha)
libstdc++-9-pic-hppa-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (hppa)
libstdc++-9-pic-m68k-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (m68k)
libstdc++-9-pic-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (mips)
libstdc++-9-pic-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (mips64el)
libstdc++-9-pic-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (mipsel)
libstdc++-9-pic-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (ppc64)
libstdc++-9-pic-riscv64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (riscv64)
libstdc++-9-pic-sh4-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (sh4)
libstdc++-9-pic-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (sparc64)
libstdc++-9-pic-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (x32)
libstdc++6-9-dbg-alpha-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (alpha)
libstdc++6-9-dbg-hppa-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (hppa)
libstdc++6-9-dbg-m68k-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (m68k)
libstdc++6-9-dbg-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (mips)
libstdc++6-9-dbg-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (mips64el)
libstdc++6-9-dbg-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (mipsel)
libstdc++6-9-dbg-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (ppc64)
libstdc++6-9-dbg-riscv64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (riscv64)
libstdc++6-9-dbg-sh4-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (sh4)
libstdc++6-9-dbg-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (sparc64)
libstdc++6-9-dbg-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files) (x32)
libstdc++6-alpha-cross: GNU Standard C++ Library v3 (alpha)
libstdc++6-hppa-cross: GNU Standard C++ Library v3 (hppa)
libstdc++6-m68k-cross: GNU Standard C++ Library v3 (m68k)
libstdc++6-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (mips)
libstdc++6-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (mips64el)
libstdc++6-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (mipsel)
libstdc++6-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (ppc64)
libstdc++6-riscv64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (riscv64)
libstdc++6-sh4-cross: GNU Standard C++ Library v3 (sh4)
libstdc++6-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (sparc64)
libstdc++6-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (x32)
libtsan0-dbg-ppc64-cross: ThreadSanitizer -- a Valgrind-based detector of data races (debug symbols)
libtsan0-ppc64-cross: ThreadSanitizer -- a Valgrind-based detector of data races (runtime)
libubsan1-dbg-ppc64-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (debug symbols)
libubsan1-dbg-sparc64-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (debug symbols)
libubsan1-dbg-x32-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (debug symbols)
libubsan1-ppc64-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)
libubsan1-sparc64-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)
libubsan1-x32-cross: UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)

This package has 0 new bugs and 0 open questions.

Package information

Maintainer:
Debian GCC maintainers
Urgency:*
Medium Urgency
Architectures:*
all amd64 i386 x32 arm64 ppc64el
Latest upload:
6ubuntu1

*actual publishing details may vary in this distribution, these are just the package defaults.

Upstream connections

Launchpad doesn’t know which project and series this package belongs to. Links from distribution packages to upstream project let distribution and upstream maintainers share bugs, patches, and translations efficiently.

There are no projects registered in Launchpad that are a potential match for this source package. Can you help us find one?


The Eoan Ermine (active development)
6ubuntu1 release (universe) 2019-07-10
The Disco Dingo (current stable release)
3ubuntu4 release (universe) 2019-04-03
3ubuntu4.1 updates, security (universe) 2019-06-03