Binary descriptions:
  • libaac-tactics-coq: Coq tactics for reasoning modulo AC (theories)
  • libaac-tactics-ocaml: Coq tactics for reasoning modulo AC (plugin)
  • libaac-tactics-ocaml-dbgsym: debug symbols for libaac-tactics-ocaml
  • libaac-tactics-ocaml-dev: Coq tactics for reasoning modulo AC (devt files)
Last common version:
8.6.1-1
Ignored:


 
Comments: