Here you can see the people who have earned the most Launchpad karma while working on Ubuntu Kylin. (What is karma?)

Overall

Person Project Karma Total Karma
kyt 443 487
handsome_feng 278 2862
Xu Jianhong 116 116
zhangheng 64 103
quankang 51 92
binghe 37 97
Ma Jun 22 22
liupeng 21 32
Łukasz Zemczak 17 10774
Shine Huang 14 14
kobe 14 41
liuyi 11 15
Huan Peng 11 22
Stefano Dall'Agata 9 20
Simon Quigley 9 20543
wukaige 7 87
Harry Sheng 7 7
Jeremy Bicha 6 21929
Adrián Jiménez 5 5
Thomas Schmitt 5 5

By category

Person Bug Management Karma Total Karma
kyt 443 487
handsome_feng 278 2862
Xu Jianhong 116 116
zhangheng 64 103
quankang 51 92
binghe 37 97
Ma Jun 22 22
liupeng 21 32
Łukasz Zemczak 17 10774
Shine Huang 14 14
kobe 14 41
liuyi 11 15
Huan Peng 11 22
Simon Quigley 9 20543
Stefano Dall'Agata 9 20
wukaige 7 87
Harry Sheng 7 7
Jeremy Bicha 6 21929
wenbo607 5 23
litianzhi 5 22