Here you can see the people who have earned the most Launchpad karma while working on zaqar. (What is karma?)

Overall

Person Project Karma Total Karma
Feilong Wang 2485 3016
wanghao 358 691
pairathieparidt 123 123
wangxiyuan 82 722
yangzhenyu 75 102
gecong 62 89
OpenStack Infra 38 5997
Mohit 24 70
Dou Rui Yuan 16 60
Thomas Herve 15 619
Derek Higgins 15 154
ChangBo Guo(gcb) 15 470
Brin Zhang 15 154
gengchc2 13 13
Alex Schultz 11 18591
jianfang 10 19
Rabi Mishra 8 885
guoshan 8 112
Cristian Calin 7 11
Chenghui Yu 7 239

By category

Person Bug Management Karma Total Karma
pairathieparidt 123 123
Feilong Wang 86 3016
wanghao 78 691
yangzhenyu 75 102
wangxiyuan 51 722
OpenStack Infra 38 5997
Mohit 24 70
Dou Rui Yuan 16 60
Brin Zhang 15 154
Derek Higgins 15 154
ChangBo Guo(gcb) 15 470
Thomas Herve 15 619
gengchc2 13 13
Alex Schultz 11 18591
jianfang 10 19
Rabi Mishra 8 885
guoshan 8 112
Cristian Calin 7 11
Chenghui Yu 7 239
Doug Hellmann 6 487
Person Specification Tracking Karma Total Karma
Feilong Wang 2399 3016
wanghao 280 691
gecong 62 89
wangxiyuan 31 722