I am 24-years old physics student from Jyväskylä, Finland.
I'm working at Opinsys Oy and that's the reason I joined this Ubuntu Finnish Translators team. We are doing Linux systems to schools and my responsibility is to design desktop for them, which means that I decide programs we use and how does desktop look like. And because users are so young, we need everything in finnish.
At university I use english a lot because many courses are given in english and also there is a lot of english speaking students, for example a good friend of mine.

Olen 24-vuotias fysiikan opiskelija Jyväskylästä, Suomesta
Olen töissä Opinsys Oy:ssä, minkä takia liityin tähän "Ubuntu Finnish Translators" -ryhmään. Teemme Linux-systeemeitä kouluihin ja minun vastuualueeni on suunnitella työpöytä heille, mikä tarkoittaa, että minä päätän, mitä ohjelmia me käytämme ja miltä työpöytä näyttää. Ja koska käyttäjät ovat niin nuoria, me tarvitsemme kaiken suomeksi.
Yliopistolla käytän englantia paljon, koska monet kurssit on annettu englanniksi ja siellä on myös paljon enhlanninkielisiä opiskelijoita, esimerkiksi hyvä ystäväni.

User information

Launchpad Id:
hannele-eronen
Email:
Log in for email information.

Member since:
2008-06-12
Languages:
English
Time zone:
Europe/Helsinki (UTC+0300)
Karma:
0 Karma help

All memberships Latest memberships

Joined