ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆ ທ່ານ ເຂົ້າສູ່ຫນ້າບ້ານຂອງ ລາວ ອຸບັນຕູ ໃນທີ່ນີ້ແມ່ນທີມງານຂອງກຸ່ມນັກສຶກສາ IT ຂອງລາວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການ ພັດທະນາລະບົົບ ລິນຸກໃຫ້ເປັນພາສາລາວ ແລະ ມີຄວາມຫວັງຢາກໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ຫັນມາໃຊ້ແນວທາງ Open Source ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງ ອິດສະຫລະ ແລະ ການແບ່ງປັນ

ຂໍເຊີນພີ່ນ້ອງຊາວລາວມາຮ່ວມກັນສ້າງສັນພັດທະນາ ລະບົບໂປຣແກຣມໂອເພີ່ນຊອດ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ໃຊ້ງານສະດວກຂຶ້ນເລີຍໆໄປ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
http://laoubuntu.blogspot.com
http://www.laozaa.com
http://www.laoubuntu.com

Lao Ubuntu Team

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Os555
Created on:
2008-05-12
Languages:
Lao
Membership policy:
Moderated Team

All members

You must log in to join or leave this team.

Latest members

Pending approval

Mailing list

This team does not use Launchpad to host a mailing list.