Ελληνική Ομάδα Μετάφρασης OpenERP

Γλωσσάρια
Γλωσσάρι εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&func=display&letter=A&Itemid=75&catid=37&page=1
Γλωσσάρι OpenOffice: http://l10n.openoffice.org/localization/English_Greek_OOo_Glossary.htm

Ελληνική κοινότητα OpenERP

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Kontaxis Panagiotis
Created on:
2010-11-10
Languages:
Greek
Membership policy:
Moderated Team

Mailing list

This team does not use Launchpad to host a mailing list.

Subteam of

“OpenERP Greek Translation Team” is a member of these teams: