Mục tiêu của nhóm openerp-i18n-vi là thực hiện Việt hóa OpenERP, cũng như từng bước xây dựng các mô-đun phù hợp với tình hình/yêu cầu của Việt Nam, tạo tiền đề cho việc triển khai OpenERP cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, giúp họ tiếp cận được công nghệ, quy trình quản lý kinh doanh hiện đại, với chi phí đầu tư ban đầu thấp nhất, phù hợp với lộ trình phát triển và năng lực quản lý của từng doanh nghiệp.

Khi thực hiện dịch, các thuật ngữ của các mô-đun trong nhánh chính (trunk) được ưu tiên dịch trước, nhằm đảm bảo các thuật ngữ này sẽ liên tục được cập nhật ở các phiên bản kế tiếp. Chúng ta có thể sử dụng giao diện Web của Launchpad (ví dụ https://translations.launchpad.net/openobject-server) để thực hiện việc dịch từng nội dung, hoặc có thể dùng Bazaar (Tortoise Bazaar trên Windows, bzr trên Linux/Cygwin) để lấy toàn bộ mã nguồn liên quan đến phần bản địa hóa để dịch các thuật ngữ trong file vi.po, sau đó upload lên các mô đun tương ứng tại https://translations.launchpad.net/. Cách làm này có thể giúp chúng ta dịch cùng 1 thuật ngữ giông nhau trong nhiều tập tin khác nhau, tuy nhiên cũng cần chú ý vấn đề có thể cùng thuật ngữ tiếng Anh nhưng sẽ phải dịch thành 2 hay nhiều thuật ngữ khác nhau, tùy theo ngữ cảnh của thuật ngữ. Các thuật ngữ của dự án Việt hóa Ubuntu và OpenOffice sẽ được ưu tiên sử dụng cho OpenERP để tập trung vào các nội dung chưa được dịch. Trong quá trình dịch, các thành viên được khuyến khích sử dụng dịch vụ "Dịch thuật" của Google để dịch, tuy nhiên cần chú ý việc hiệu đính nội dung trước khi chuyển tải lên Rosetta.

Ngoài việc dịch các thuật ngữ sang tiếng Việt, mục tiêu của nhóm còn thực hiện việc bản địa hóa các nội dung khác cho phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó các vấn đề liên quan đến các chuẩn mực kế toán, tài chính là yêu cầu cấp thiết nhất.

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
OpenBMS JSC
Created on:
2010-11-23
Languages:
English, Vietnamese
Membership policy:
Moderated Team

Mailing list

mail openerp-i18n-vi@lists.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers