Αποθετήριο ελέγχου ενημερώσεων ΣΕΠΕΗΥ

PPA description

Στο αποθετήριο αυτό, αντίστοιχα με το "proposed updates" αποθετήριο του Ubuntu, τοποθετούνται προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, με στόχο να δοκιμάζονται πριν τη διάθεσή τους στο κανονικό αποθετήριο (https://launchpad.net/~ts.sch.gr/+archive/ppa/).

Προτείνεται οι υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ να το προσθέσουν στις πηγές λογισμικού των προσωπικών τους υπολογιστών στο σπίτι, ώστε να αναφέρουν τυχόν προβλήματα ή να βεβαιώνουν ότι τα νέα πακέτα που τοποθετήθηκαν είναι όντως έτοιμα για μαζική διάθεση.
Επίσης προτείνεται οι πιο έμπειροι υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ (και ΜΟΝΟ αυτοί) να το βάλουν και στα εργαστήριά τους.

Για να προσθέσετε το αποθετήριο στις πηγές σας, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:
sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr/proposed && sudo apt-get update

Adding this PPA to your system

You can update your system with unsupported packages from this untrusted PPA by adding ppa:ts.sch.gr/proposed to your system's Software Sources. (Read about installing)

sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr/proposed
sudo apt-get update
        
Technical details about this PPA

This PPA can be added to your system manually by copying the lines below and adding them to your system's software sources.

Display sources.list entries for:
deb http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/proposed/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main 
deb-src http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/proposed/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main 
Signing key:
1024R/4F3A3E9FC07F4E831D87AC2D3C72607B03AFA832 (What is this?)
Fingerprint:
4F3A3E9FC07F4E831D87AC2D3C72607B03AFA832

For questions and bugs with software in this PPA please contact Hellenic Schools Technical Support Team.

PPA statistics

Activity
0 updates added during the past month.
View package details

Overview of published packages

12 of 2 results
Package Version Uploaded by
marco 1.24.0-1ubuntu2~202009241230~ubuntu20.04.1 Alkis Georgopoulos ()
slick-greeter 1.1.4-2~202011050656~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos ()
12 of 2 results

Latest updates

  • slick-greeter 46 weeks ago
    Successfully built
  • marco 52 weeks ago
    Successfully built