இந்த உபுண்டு கோயம்புத்தூர் குழுவானது கோயம்புத்தூர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிளில் உபுண்டு லினக்ஸ் பரவுவதற்கு தேவையான பணிகளைச் செய்யும்.நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருந்தால் இந்த குழுவிற்கு உங்களால் முடிந்த உதவியைச் செய்யவும்.நன்றி

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
நவீன் குமார்(கெம்ளின்)
Created on:
2010-05-02
Languages:
Tamil
Membership policy:
Moderated Team

Mailing list

mail ubuntu-in-tn-cbe@lists.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers

Subteam of

“உபுண்டு கோயம்புத்தூர் Loco” is a member of these teams: