studentersamfundet.no 1.1.1 "Wang"

Bug fixes for the 1.1 series.

This milestone is named after Peter Munch Wang, the first "Formand" of Studentersamfundet.

Milestone information

Project:
studentersamfundet.no
Series:
legacy
Version:
1.1.1
Code name:
Wang
Released:
 
Registrant:
Thomas Misund
Release registered:
Active:
No. Drivers cannot target bugs and blueprints to this milestone.  

Download RDF metadata

Activities

Assigned to you:
No blueprints or bugs assigned to you.
Assignees:
1 Jon Ramvi, 1 Nikolai Kristiansen, 1 Paal Braathen, 13 Thomas Misund
Blueprints:
No blueprints are targeted to this milestone.
Bugs:
16 Fix Released

Download files for this release

File Description Downloads

Release notes 

Quick menu
Nyhetsbrev-påmelding
Lesbare lenker i IE7
Flickr-bilder virker
Tracking av hvor mange som vil bli aktive

Changelog 

This release does not have a changelog.

0 blueprints and 16 bugs targeted

Bug report Importance Assignee Status
490489 #490489 Mangler i 1.1: Nyhetsbrev-påmelding 2 Critical Thomas Misund  10 Fix Released
507982 #507982 Bilder vises ikke i nyhet.php 2 Critical Paal Braathen  10 Fix Released
509669 #509669 Lag quick-menu 2 Critical Thomas Misund  10 Fix Released
510316 #510316 Endring i Analytics-goals 2 Critical Thomas Misund  10 Fix Released
507659 #507659 Konsepter-sida er kaputt 3 High Thomas Misund  10 Fix Released
512369 #512369 Nye arrangementer til kampanjefeltene 3 High Thomas Misund  10 Fix Released
491112 #491112 http / https 4 Medium Thomas Misund  10 Fix Released
510251 #510251 Forskyvning i forsidevisning når ikke bilde i nyhet 4 Medium Thomas Misund  10 Fix Released
510411 #510411 Rævva forklaringer i settings-sample.php 4 Medium Thomas Misund  10 Fix Released
511460 #511460 Flytting av kildefeeds hos FeedBurner 4 Medium Thomas Misund  10 Fix Released
514416 #514416 Les flere nyheter 4 Medium Thomas Misund  10 Fix Released
457133 #457133 Sjekk at /httpsdocs/edge ikke brukes og slett 5 Low Jon Ramvi  10 Fix Released
506339 #506339 Kjøp billett dukker opp selvom det ikke er lagt inn Billettservice-link. 5 Low Thomas Misund  10 Fix Released
509576 #509576 Uleselig program i IE7 5 Low Thomas Misund  10 Fix Released
511752 #511752 Grått på grått i menyen 5 Low Nikolai Kristiansen  10 Fix Released
508413 #508413 Bilder fra Flickr synes ikke 1 Undecided Thomas Misund  10 Fix Released
This milestone contains Public information
Everyone can see this information.