Αποθετήριο Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ

PPA description

Το αποθετήριο της Υπηρεσίας Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ (http://ts.sch.gr) αποτελεί έναν κεντρικό χώρο διανομής λογισμικού στα σχολικά εργαστήρια, παρέχοντας:
 * Πακέτα εφαρμογών που δεν υπάρχουν καθόλου στο Ubuntu, π.χ. sch-scripts, gPXE, neatx, scratch
 * Εκδόσεις πακέτων που διορθώνουν σφάλματα, π.χ. https://bugs.launchpad.net/bugs/491940
 * Backports ορισμένων πακέτων που χρειαζόμαστε, είτε από νεότερες εκδόσεις Ubuntu, είτε από το Debian, είτε upstream

Για να προσθέσετε το αποθετήριο στις πηγές σας, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:
sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr && sudo apt-get update

Adding this PPA to your system

You can update your system with unsupported packages from this untrusted PPA by adding ppa:ts.sch.gr/ppa to your system's Software Sources. (Read about installing)

sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr/ppa
sudo apt-get update
    
Technical details about this PPA

This PPA can be added to your system manually by copying the lines below and adding them to your system's software sources.

Display sources.list entries for:
deb http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/ppa/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main 
deb-src http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/ppa/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main 
Signing key:
1024R/4F3A3E9FC07F4E831D87AC2D3C72607B03AFA832 (What is this?)
Fingerprint:
4F3A3E9FC07F4E831D87AC2D3C72607B03AFA832

For questions and bugs with software in this PPA please contact Hellenic Schools Technical Support Team.

PPA statistics

Activity
2 updates added during the past month.
View package details

Overview of published packages

175 of 80 results
Package Version Uploaded by
adblock-plus 2.7.1+dfsg-1~ubuntu16.04.1~ppa1 Benjamin Drung (2016-02-17)
adblock-plus 2.7.1+dfsg-1~ubuntu14.04.1~ppa1 Benjamin Drung (2016-02-17)
adblock-plus 2.7.1+dfsg-1~ubuntu12.04.1~ppa1 Benjamin Drung (2016-02-17)
byob 3.1.1-0miry1 boukeas (2013-02-27)
cups-x2go 3.0.0.4-0~58~precise1 X2Go (2012-06-27)
epoptes 1.0.1-2+t201812111158~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos (2018-12-11)
epoptes 0.5.10-1~ubuntu16.04.1 (Newer version available) Alkis Georgopoulos (2016-03-26)
epoptes 0.5.10-1~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos (2016-03-26)
epoptes 0.5.10-1~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos (2016-03-26)
epoptes 0.5.7-1~ubuntu10.04.1 Alkis Georgopoulos (2013-11-27)
firebug 1.9.2~b2-1~precise1~ppa1 Benjamin Drung (2012-09-08)
friendly-recovery 0.2.35 no signer (2017-04-04)
gnome-panel 1:3.4.2.1-2ubuntu2 Adam Conrad (2012-06-28)
greasemonkey 1.12-1~ubuntu12.04.1~ppa1 Benjamin Drung (2013-12-07)
handbrake 0.9.8ppa1~precise1 John Stebbins (2012-08-29)
ipxe 1.0.0+git-3.55f6c88-0ubuntu5 James Page (2012-09-27)
ipxe 1.0.0+git-2.149b51-0~3~lucid1 Alkis Georgopoulos (2012-01-29)
ldm 2:2.18.06-1+t201810250641~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos (2018-10-25)
ldm 2:2.2.18-2+t201706160618~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos (2017-06-21)
ldm 2:2.2.17~r1586+p981+201512091116~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos (2015-12-17)
ldm 2:2.2.17~r1586+p981+201512091116~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos (2015-12-17)
libnatspec 0.2.6-1ubuntu2~precise1 Alkis Georgopoulos (2012-06-15)
libnatspec 0.2.6-1ubuntu2~lucid1 Alkis Georgopoulos (2012-06-15)
light-themes 0.1.9.2-0ubuntu1 Ken VanDine (2012-06-26)
linux-meta-raspi2 4.10.0.1016.17 Stefan Bader (2017-08-15)
linux-meta-raspi2 4.2.0.1014.18 Brad Figg (2015-11-06)
linux-raspi2 4.10.0-1016.19 Stefan Bader (2017-08-15)
linux-raspi2 4.2.0-1014.21 Luis Henriques (2015-11-06)
ltsp 5.18.12+t201905250652~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos (2019-05-25)
ltsp 5.5.9+t201708260827~ubuntu17.10.1 Alkis Georgopoulos (2017-09-03)
ltsp 5.5.9+t201708260827~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos (2017-09-03)
ltsp 5.5.7~r2732+p1249+201603261523~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos (2016-03-27)
ltsp 5.5.7~r2732+p1249+201603261523~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos (2016-03-27)
ltsp 5.2.8-0ubuntu3~ppa2-bzr1859-ex1779 Alkis Georgopoulos (2011-09-01)
ltsp-docs 1.1-1~bzr149~precise1 Alkis Georgopoulos (2012-06-15)
ltsp-manager 17.08+t201708291753~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos (2017-08-29)
ltspfs 1.5-2+t201807160629~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos (2018-07-16)
ltspfs 1.3-1 no signer (2014-01-07)
mahara-el 1.4-0~12~precise1 Alkis Georgopoulos (2012-04-03)
mahara-el 1.4-0~12~lucid1 Alkis Georgopoulos (2012-04-03)
nbd 1:3.6-1ubuntu1 Matthias Klose (2014-01-24)
numlockx 1.2-5 no signer (2013-12-09)
nx-libs 2:3.5.0.24-0~407~ubuntu14.04.1 X2Go (2014-06-21)
nx-libs 2:3.5.0.14-0~245~precise1 X2Go (2012-06-27)
oracle-java8-installer 8u201-1~webupd8~1 Alin Andrei (2019-03-17)
oracle-java8-installer 8u201-1~webupd8~1 Alin Andrei (2019-03-17)
oracle-java8-installer 8u201-1~webupd8~1 Alin Andrei (2019-03-17)
oracle-java8-installer 8u201-1~webupd8~1 Alin Andrei (2019-03-17)
p7zip 9.20.1~dfsg.1-4i18n3 (Newer version available) Dmitry Frolov (2012-06-15)
pepperflashplugin-nonfree 1.7ubuntu1 Felix Geyer (2014-10-20)
pinentry-x2go 0.7.5.5-0~34~precise1 X2Go (2012-06-27)
pwdhash 1.7-13~precise1~ppa1 Benjamin Drung (2012-09-08)
pyhoca-cli 0.2.0.2-0~127~precise1 X2Go (2012-06-27)
pyhoca-gui 0.2.0.1-0~775~precise1 X2Go (2012-06-27)
python-x2go 0.2.0.6-0~826~precise1 X2Go (2012-06-27)
raspberrypi2-firmware 4.1.10-ba7a8fb-1 Paolo Pisati (2015-11-07)
sch-scripts 18.04.1~201905151709~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos (2019-05-25)
sch-scripts 16.04.1~201703151505~ubuntu17.04.1 Alkis Georgopoulos (2017-03-15)
sch-scripts 16.04.1~201703151505~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos (2017-03-15)
sch-scripts 12.04.17+r208~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos (2015-12-17)
sch-scripts 12.04.17+r208~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos (2015-12-17)
sch-scripts 10.04.56 Alkis Georgopoulos (2011-11-14)
scratch 1:1.4.0.1-0ubuntu5 Amos Blanton (2010-05-03)
scratch 1.4.0.6~dfsg1-4 (Newer version available) no signer (2013-04-06)
tuxtype 1.8.2-0ubuntu1~r33~precise1 Alkis Georgopoulos (2013-04-08)
unzip 6.0-4ubuntu1i18n4 (Newer version available) Dmitry Frolov (2012-06-15)
unzip 6.0-4ppa3 Dmitry Frolov (2011-09-01)
wine 3.0-1ubuntu1+t201902190555~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos (2019-02-19)
x11vnc 0.9.13-6 no signer (2018-08-27)
x11vnc 0.9.12-1build1 Colin Watson (2012-09-09)
x11vnc 0.9.9-1 no signer (2010-03-29)
x2goclient 3.99.2.2-0~233~precise1 X2Go (2012-06-27)
x2godesktopsharing 3.0.1.5-0~70~precise1 Mike Gabriel (2012-06-27)
x2golxdebindings 1.0.1.3-0~24~precise1 X2Go (2012-06-27)
x2goplasmabindings 3.0.1.3-0~25~precise1 X2Go (2012-06-27)
175 of 80 results

Latest updates

 • ltsp 3 weeks ago
  Successfully built
 • sch-scripts 3 weeks ago
  Successfully built
 • oracle-java8-installer 13 weeks ago
  Successfully built
 • oracle-java8-installer 13 weeks ago
  Successfully built
 • oracle-java8-installer 13 weeks ago
  Successfully built