Αποθετήριο Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ

PPA description

This repository is maintained by the Hellenic Schools Technical Support Team (https://ts.sch.gr). It provides:
 * Updated versions of packages we maintain like epoptes and ltsp
 * Bug fixing versions of packages we use like x11vnc, p7zip, marco
 * Packages that do not exist in Ubuntu like sch-scripts, oracle-java8-installer

Adding this PPA to your system

You can update your system with unsupported packages from this untrusted PPA by adding ppa:ts.sch.gr/ppa to your system's Software Sources. (Read about installing)

sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr/ppa
sudo apt-get update
    
Technical details about this PPA

This PPA can be added to your system manually by copying the lines below and adding them to your system's software sources.

Display sources.list entries for:
deb http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/ppa/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main 
deb-src http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/ppa/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main 
Signing key:
1024R/4F3A3E9FC07F4E831D87AC2D3C72607B03AFA832 (What is this?)
Fingerprint:
4F3A3E9FC07F4E831D87AC2D3C72607B03AFA832

For questions and bugs with software in this PPA please contact Hellenic Schools Technical Support Team.

PPA statistics

Activity
5 updates added during the past month.
View package details

Overview of published packages

175 of 103 results
Package Version Uploaded by
adblock-plus 2.7.1+dfsg-1~ubuntu16.04.1~ppa1 Benjamin Drung ()
adblock-plus 2.7.1+dfsg-1~ubuntu14.04.1~ppa1 Benjamin Drung ()
adblock-plus 2.7.1+dfsg-1~ubuntu12.04.1~ppa1 Benjamin Drung ()
byob 3.1.1-0miry1 boukeas ()
cups-x2go 3.0.0.4-0~58~precise1 X2Go ()
epoptes 21.02-1+202110120940~ubuntu21.10.1 Alkis Georgopoulos ()
epoptes 21.02-1+202110120940~ubuntu21.04.1 Alkis Georgopoulos ()
epoptes 21.02-1+202110120940~ubuntu20.04.1 Alkis Georgopoulos ()
epoptes 21.02-1+202110120940~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos ()
epoptes 21.02-1+202110120940~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos ()
epoptes 20.01-1~ubuntu19.10.1 Alkis Georgopoulos ()
epoptes 20.01-1~ubuntu19.04.1 Alkis Georgopoulos ()
epoptes 0.5.10-1~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos ()
epoptes 0.5.10-1~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos ()
epoptes 0.5.7-1~ubuntu10.04.1 Alkis Georgopoulos ()
firebug 1.9.2~b2-1~precise1~ppa1 Benjamin Drung ()
friendly-recovery 0.2.35 no signer ()
gcompris 15.02-1.1ubuntu1 Timo Jyrinki ()
gcompris-qt 0.96-1 no signer ()
gnome-panel 1:3.4.2.1-2ubuntu2 Adam Conrad ()
greasemonkey 1.12-1~ubuntu12.04.1~ppa1 Benjamin Drung ()
handbrake 0.9.8ppa1~precise1 John Stebbins ()
ipxe 1.0.0+git-20190109.133f4c4-0ubuntu2+201912160545~ubuntu20.04.1 (Newer version available) Alkis Georgopoulos ()
ipxe 1.0.0+git-20190109.133f4c4-0ubuntu2+201912160545~ubuntu19.10.1 Alkis Georgopoulos ()
ipxe 1.0.0+git-20190109.133f4c4-0ubuntu2+201912160545~ubuntu19.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ipxe 1.0.0+git-20190109.133f4c4-0ubuntu2+201912160545~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ipxe 1.0.0+git-3.55f6c88-0ubuntu5 James Page ()
ipxe 1.0.0+git-2.149b51-0~3~lucid1 Alkis Georgopoulos ()
ldm 2:2.18.06-1+t201810250641~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ldm 2:2.2.18-2+t201706160618~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ldm 2:2.2.17~r1586+p981+201512091116~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ldm 2:2.2.17~r1586+p981+201512091116~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos ()
libnatspec 0.2.6-1ubuntu2~precise1 Alkis Georgopoulos ()
libnatspec 0.2.6-1ubuntu2~lucid1 Alkis Georgopoulos ()
light-themes 0.1.9.2-0ubuntu1 Ken VanDine ()
linux-meta-raspi2 4.10.0.1016.17 Stefan Bader ()
linux-meta-raspi2 4.2.0.1014.18 Brad Figg ()
linux-raspi2 4.10.0-1016.19 Stefan Bader ()
linux-raspi2 4.2.0-1014.21 Luis Henriques ()
ltsp 21.01-1~ubuntu20.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ltsp 5.18.12+t201905250652~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ltsp 5.5.9+t201708260827~ubuntu17.10.1 Alkis Georgopoulos ()
ltsp 5.5.9+t201708260827~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ltsp 5.5.7~r2732+p1249+201603261523~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ltsp 5.5.7~r2732+p1249+201603261523~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ltsp 5.2.8-0ubuntu3~ppa2-bzr1859-ex1779 Alkis Georgopoulos ()
ltsp-binaries 21.01-1~ubuntu20.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ltsp-binaries 21.01-1~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ltsp-docs 1.1-1~bzr149~precise1 Alkis Georgopoulos ()
ltsp-manager 17.08+t201708291753~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ltspfs 1.5-2+t201807160629~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos ()
ltspfs 1.3-1 no signer ()
mahara-el 1.4-0~12~precise1 Alkis Georgopoulos ()
mahara-el 1.4-0~12~lucid1 Alkis Georgopoulos ()
marco 1.24.0-1ubuntu2~202009241230~ubuntu20.04.1 Alkis Georgopoulos ()
marco 1.20.1-2ubuntu2~201909180507~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos ()
nbd 1:3.6-1ubuntu1 Matthias Klose ()
numlockx 1.2-5 no signer ()
nx-libs 2:3.5.0.24-0~407~ubuntu14.04.1 X2Go ()
nx-libs 2:3.5.0.14-0~245~precise1 X2Go ()
oracle-java8-installer 8u212-1~201909110927~ubuntu20.04.1 Alkis Georgopoulos ()
oracle-java8-installer 8u212-1~201909110927~ubuntu19.10.1 Alkis Georgopoulos ()
oracle-java8-installer 8u212-1~201909110927~ubuntu19.04.1 Alkis Georgopoulos ()
oracle-java8-installer 8u212-1~201909110927~ubuntu18.04.1 Alkis Georgopoulos ()
oracle-java8-installer 8u212-1~201909110927~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos ()
oracle-java8-installer 8u212-1~201909110927~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos ()
oracle-java8-installer 8u212-1~201909110927~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos ()
p7zip 9.20.1~dfsg.1-4i18n3 (Newer version available) Dmitry Frolov ()
pepperflashplugin-nonfree 1.7ubuntu1 Felix Geyer ()
pinentry-x2go 0.7.5.5-0~34~precise1 X2Go ()
pwdhash 1.7-13~precise1~ppa1 Benjamin Drung ()
pyhoca-cli 0.2.0.2-0~127~precise1 X2Go ()
pyhoca-gui 0.2.0.1-0~775~precise1 X2Go ()
python-x2go 0.2.0.6-0~826~precise1 X2Go ()
raspberrypi2-firmware 4.1.10-ba7a8fb-1 Paolo Pisati ()
175 of 103 results

Latest updates

 • epoptes 7 days ago
  Successfully built
 • epoptes 7 days ago
  Successfully built
 • epoptes 7 days ago
  Successfully built
 • epoptes 7 days ago
  Successfully built
 • epoptes 7 days ago
  Successfully built