Αποθετήριο ελέγχου ενημερώσεων ΣΕΠΕΗΥ

PPA description

Στο αποθετήριο αυτό, αντίστοιχα με το "proposed updates" αποθετήριο του Ubuntu, τοποθετούνται προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, με στόχο να δοκιμάζονται πριν τη διάθεσή τους στο κανονικό αποθετήριο (https://launchpad.net/~ts.sch.gr/+archive/ppa/).

Προτείνεται οι υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ να το προσθέσουν στις πηγές λογισμικού των προσωπικών τους υπολογιστών στο σπίτι, ώστε να αναφέρουν τυχόν προβλήματα ή να βεβαιώνουν ότι τα νέα πακέτα που τοποθετήθηκαν είναι όντως έτοιμα για μαζική διάθεση.
Επίσης προτείνεται οι πιο έμπειροι υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ (και ΜΟΝΟ αυτοί) να το βάλουν και στα εργαστήριά τους.

Για να προσθέσετε το αποθετήριο στις πηγές σας, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:
sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr/proposed && sudo apt-get update

Adding this PPA to your system

You can update your system with unsupported packages from this untrusted PPA by adding ppa:ts.sch.gr/proposed to your system's Software Sources. (Read about installing)

sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr/proposed
sudo apt-get update
    
Technical details about this PPA

This PPA can be added to your system manually by copying the lines below and adding them to your system's software sources.

Display sources.list entries for:
deb http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/proposed/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main 
deb-src http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/proposed/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main 
Signing key:
1024R/03AFA832 (What is this?)
Fingerprint:
4F3A3E9FC07F4E831D87AC2D3C72607B03AFA832

For questions and bugs with software in this PPA please contact Hellenic Schools Technical Support Team.

PPA statistics

Activity
1 update added during the past month.
View package details

Overview of published packages

127 of 27 results
Package Version Uploaded by
epoptes 0.5.8-1+r476~ubuntu16.04.1 (Newer version available) Alkis Georgopoulos (2015-12-10)
epoptes 0.5.8-1+r476~ubuntu15.10.1 Alkis Georgopoulos (2015-12-10)
epoptes 0.5.8-1+r476~ubuntu15.04.1 Alkis Georgopoulos (2015-12-10)
epoptes 0.5.8-1+r476~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos (2015-12-10)
epoptes 0.5.8-1+r476~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos (2015-12-10)
ldm 2:2.2.18-2+t201706160618~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos (2017-06-21)
ldm 2:2.2.18-2+r1591+p993+201703160809~ubuntu17.04.1 Alkis Georgopoulos (2017-03-16)
ldm 2:2.2.18~r1588+p983+201602130843~ubuntu15.10.1 Alkis Georgopoulos (2016-02-13)
ldm 2:2.2.18~r1588+p983+201602130843~ubuntu15.04.1 Alkis Georgopoulos (2016-02-13)
ldm 2:2.2.18~r1588+p983+201602130843~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos (2016-02-13)
ldm 2:2.2.18~r1588+p983+201602130843~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos (2016-02-13)
linux-meta-raspi2 4.2.0.1014.18 Brad Figg (2015-10-28)
linux-raspi2 4.2.0-1014.21 Luis Henriques (2015-10-28)
ltsp 5.5.9+t201706270552~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos (2017-06-27)
ltsp 5.5.9+r2773+p1270+201703160806~ubuntu17.04.1 Alkis Georgopoulos (2017-03-16)
ltsp 5.5.7+r2737+p1249+201604092148~ubuntu15.04.1 Alkis Georgopoulos (2016-04-09)
ltsp 5.5.7+r2737+p1249+201604092148~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos (2016-04-09)
ltsp 5.5.7+r2737+p1249+201604092147~ubuntu15.10.1 Alkis Georgopoulos (2016-04-09)
ltsp 5.5.7+r2737+p1249+201604092147~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos (2016-04-09)
oracle-java8-installer 8u131-1~webupd8~2 Alin Andrei (2017-06-01)
sch-scripts 16.04.1~201703160820~ubuntu17.04.1 Alkis Georgopoulos (2017-03-16)
sch-scripts 16.04.1~201703160820~ubuntu16.04.1 Alkis Georgopoulos (2017-03-16)
sch-scripts 12.04.17+r208~ubuntu15.10.1 Alkis Georgopoulos (2015-12-09)
sch-scripts 12.04.17+r208~ubuntu14.04.1 Alkis Georgopoulos (2015-12-09)
sch-scripts 12.04.17+r208~ubuntu12.04.1 Alkis Georgopoulos (2015-12-09)
tigervnc 1.7.0-2ubuntu1 Matthias Klose (2017-01-11)
tuxtype 1.8.2-0ubuntu1~r33~precise1 Alkis Georgopoulos (2013-02-20)
127 of 27 results

Latest updates

 • ltsp 4 weeks ago
  Successfully built
 • ldm 5 weeks ago
  Successfully built
 • oracle-java8-installer 8 weeks ago
  Successfully built
 • sch-scripts 19 weeks ago
  Successfully built
 • sch-scripts 19 weeks ago
  Successfully built