BankID säkerhetsapp i Chrome

PPA description

Det här förrådet innehöll ett paket som utgjorde en del av instruktionen:

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Support/BankID_i_Linux_genom_Google_Chrome

Finansiell ID-Teknik har dock stängt av möjligheten att använda den version av BankID-appen för Android (6.2.30) som var en förutsättning för lösningen. Paketet har därför tagits bort.

Adding this PPA to your system

You can update your system with unsupported packages from this untrusted PPA by adding ppa:ubuntu-se/bankid-chrome to your system's Software Sources. (Read about installing)

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-se/bankid-chrome
sudo apt update
        
Technical details about this PPA

This PPA can be added to your system manually by copying the lines below and adding them to your system's software sources.

deb https://ppa.launchpadcontent.net/ubuntu-se/bankid-chrome/ubuntu noble main 
deb-src https://ppa.launchpadcontent.net/ubuntu-se/bankid-chrome/ubuntu noble main 
Signing key:
4096R/13EF1FE009B87F1CB89CA5FD0ABC37BCF0511E06 (What is this?)
Fingerprint:
13EF1FE009B87F1CB89CA5FD0ABC37BCF0511E06

For questions and bugs with software in this PPA please contact Ubuntu Sweden LoCo Team.

PPA statistics

Activity
0 updates added during the past month.
View package details

Overview of published packages

Latest updates

BankID säkerhetsapp i Chrome has no updates.