SL

Registered 2009-09-24 by Johan Walles

An Android application for talking to the public transports travel planner in Stockholm, Sweden.

UI is entirely in Swedish, and so is the rest of this description. The app isn't very useful outside of Stockholm, Sweden anyway :-).

Den här applikationen är en frontend för http://reseplanerare.sl.se. Den resa jag gör oftast är att åka hem från där jag råkar vara, och poängen med den här applikationen är att den resan ska vara absolut enklast att söka efter. När du berättat var du bor kan du få svar på den frågan med ett klick.

SL-applikationen jobbar med adresser och inte stationer / busshållplatser. Du kan lägga in bokmärken för adresser som du åker till ofta. Listan över destinationer och ställen du reser ifrån är sorterad efter hur ofta du åkt till eller från varje ställe.

Roadmap:
http://lokaltrafik.uservoice.com

En samling usecases:
http://wiki.github.com/johannilsson/sthlmtraveling/list-of-public-transport-phone-application-use-cases

För att få ut källkod:
* Se till att du har Eclipse med Javastöd installerat: http://www.eclipse.org/downloads/
* Se till att du har Androidstöd i och utanför Eclipse: http://developer.android.com/sdk/index.html
* Se till att du har Bazaar installerat: http://bazaar-vcs.org/Download
* bzr branch lp:sl
* Importera båda projekten (applikationen och testerna) i Eclipse
* Kör alla enhetstesterna innan du gör något annat, om de inte går igenom kommer ingenting funka!

Frivilligt:
* Installera Eclipse-pluginnen för Bazaar: http://bazaar-vcs.org/BzrEclipse/Installation

Project information

Maintainer:
Johan Walles
Driver:
Not yet selected
Licence:
GNU GPL v3

RDF metadata

View full history Series and milestones

trunk series is the current focus of development.

All code Code

Version control system:
Bazaar
Programming languages:
java

All packages Packages in Distributions

All bugs Latest bugs reported

Get Involved

Downloads

SL does not have any download files registered with Launchpad.