personal homepage : http://www.masterches.net/

Wikipedia Kreyol Ayisyen : http://ht.wikipedia.org

Wiksyone : http://incubator.wikimedia.org/wiki/wt/ht

Projects are being developped for Haiti. Do invest yourself, help us bring hope in Haiti !
Haitians are proud, it's the pillar of its glory, of its History; haitian, haitian creole is the melting-pot of all haitians, haitian communities in the mother country and all around the world. Let's just rise it to its right place, its leadership.

Here are the projects related to the haitian creole :

* Wikipedya Ayisyen (Haitian creole Wikipedia), a collaborative and universal work : http://ht.wikipedia.org/

* wikisource, a library for sources of information : http://ht.wikisource.org/wiki/Paj_Prensipal

* Diksyonè inivèsèl kreyol (haitian creole wiktionary) :http://incubator.wikimedia.org/wiki/wt/ht

** diskisyon sou li : http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wiktionary_Haitian_Creole

* Kont ak ekspresyon, istwa, pwovèb kreyol (wikiquote) : http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wikiquote_Haitian_Creole

**subcommitee analysis : http://meta.wikimedia.org/wiki/Language_subcommittee/Status/wq-ht

*Wikiversity (Wikivèsite), universal place for education, lessons, courses, researches available for everybody (Wikivèsite (Wikiversity) se yon pòtay pou edikasyon ak rechèch ki kapab pòte konesans pou tout moun) : http://beta.wikiversity.org/wiki/Paj_Prensipal

*Translation needed :
**message systeme : http://translatewiki.net/w/?title=Special:Translate&task=view&group=core&limit=2000&language=ht

*Wikia :
** http://haitiancreole.wikia.com/
** http://haiti.wikia.com

* Computer science, opensource projects : Launchpad :
** Haitian creole translation,gutsy-hardy system : https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+lang/ht
** translation team : https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-ht

*OLPC project (One Laptop Per Child) is open in Haiti, laptops have been distributed yet but they need haitian creole interface : http://wiki.laptop.org/go/Kreyol_Ayisyen
**Translations needed : https://dev.laptop.org/translate/ht

* Google Haiti, all Google in haitian creole : http://www.google.ht
**translation needed on that page :http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseActivity?project=gws&langcode=ht

* Discussion group : http://groups.google.fr/group/haitiancreole?hl=fr
* Discussion forum : http://forum.masterches.net
**Vocabulary : english-kreyol http://forum.masterches.net/dictionary/eng-ht.html

List of all projects are being added currently to this page. Do not hesitate to submit one or to open a discussion on one of them.

Do not hesitate to invest yourself, all we need is to work together.

Going ahead, "Ann ale, N ap rive mezanmi si bondye vle !"

Contact : <email address hidden>

================

Fok nou defann lang nou an, ann ale !

Gade :
*Ansiklopedi ayisyen : http://ht.wikipedia.org
*Paj pwojè MasterChes : http://www.masterches.net
*Vokabilè : english-kreyol http://forum.masterches.net/dictionary/eng-ht.html

Tout moun gen dwa patisipe nan pwojè sa, ann ale.

Kouman pou nou ekri epi pwononse kreyòl ayisyen
===============================================
Dapre Iv ak Pòl Dejan nan liv ki rele (EKRI KREYÒL FASIL), nenpòt moun kapab ekri kreyòl avèk twa ti prensip sa yo

Men lèt nou jwenn ki ret nan wòl yo, nan pawòl nou fèk li yo:

Prensip 1: Chak lèt ret nan wòl yo
a nan: katreven, drapo, ap, aprann, chak, ak, twa, aba, lavi, lamizè, pàn, lagè, travay.
an nan: san, aprann, nan, kouran, lasante, manje, grangou
b nan: aba
ch nan: chak, cho
d nan: drapo
e nan: me, katreven, inivèsite, se, elèv, pwofesè, ekri, kreyòl, montre, lasante, manje, lekòl, ret
è nan: nèf, fèt, elèv, pwofesè, lèt, chè, lamizè, lapè
en nan: katreven, fen, prensip, lenjistis
f nan: nèf, fèt, fen, pwofesè
g nan: lagè, grangou
i nan: dizwi, mil, inivèsite, viv, lavi, lamizè, lenjistis, ekri, ti, prensip
j nan: lenjistis, manje
k nan: katreven, ekri, kreyòl, chak, kouran, lekòl
l nan: mil, elèv, kreyòl, lòt, lèt, wol, lenjistis, lavi, lamizè, lagè, lasante, lapè, lekòl
m nan: me, mil, moun, montre, lamizè
n nan: nèf, inivèsite, moun, aprann
o nan: drapo, yo
on nan: onz, montre
ou nan: tout, moun, kouran, pou
p nan: drapo, pwofesè, ap, prensip, pan, lapè
r nan: katreven, drapo, aprann, ekri, kreyòl, montre, prensip, ret, kouran, travay
s nan: inivèsite, se, pwofesè, prensip, lenjistis, lasante
t nan: katreven, fèt, inivèsite, tout, montre, lèt, twa, ti, lòt, ret, travay
ui nan: dizwi, (dizwit lè li tousel )
v nan: katreven, inivèsite, elèv, lavi, viv, travay
w nan: pwofesè, twa, wòl
y nan: kreyòl, yon, yo, travay
z nan: dizwi ( dizwit), onz

Prensip 2: Chak son ekri menm jan

Anpil egzanp montre nou sa twazyèm prensip la ye, espesyalman lè nou gade dènye lèt ki parèt ladan yo. Twazyèm prensip la se:

Prensip 3: Nanpwen lèt ki bèbè, ki initilNou wè sa nan: bab chich rad nèf nèg paj chak mil chanm moun ap aprann lenjistis tout viv kaw travay onz. Kalkile prensip sa yo byen. Gade ki jan tout koze ki nan fèy sa a ekri. Suiv modèl yo byen. Epi, ekri tout bèl pawòl ki nan tèt nou, fasil.

Koutwazi : Biwo Nasyonal Alfabetizasyon ( 18 me 1991 )

User information

Launchpad Id:
chesmaster
Email:
Log in for email information.

Member since:
2006-11-17
Languages:
English (United Kingdom), French, Haitian; Haitian Creole, Spanish
Time zone:
UTC (UTC+0000)
Karma:
0 Karma help

Personal package archives

All memberships Latest memberships

Joined
Joined