Sefydlwyd y grŵp hyn i gyfieithu prosiectau sydd ar gael ar Launchpad. Prif fwriad y grŵp ar hyn o bryd yw cyfieithu Google Chromium (Chrome) i'r Gymraeg er mwyn darparu profiad gwe cynhwysfawr.

Ymuno â'r grŵp trwy gysylltu ag un o'r gweinyddwyr ac ymateb eu prawf aelodi, ni fydd yn brawf anodd ond bydd yn dangos a allwch gyfieithu yn alluog neu beidio.

Y rhestr ebost <email address hidden> ydy'r prif ffordd o gysylltu ag aelodau'r tîm, anfonwch unrhyw gwestiynau neu syniadau at y rhestr hwnnw.

Ar hyn o bryd 'rydym yn defnyddio'r awgrymiadau cyfieithu Launchpad sydd ar gael yma: https://help.launchpad.net/Translations/Guide
Bydd cynnwys yn benodol i'r Gymraeg cyn bo hir yn seiliedig ar y ddogen uchod gan gynnwys cyfeiriadau a thermau cyffredin fel y cyfieithir yn arferol.

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Christopher Griffiths
Created on:
2011-01-18
Languages:
English
Membership policy:
Moderated Team

All members

You must log in to join or leave this team.

Latest members

Pending approval

Mailing list

mail lp-l10n-cy-gb@lists.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers