Welsh version:

Launchpad Cyfieithwyr Cymru yn siaradwyr Cymraeg unigol y mae eu nod fel rhan o'r tîm hwn yw gwbl cyfieithu prosiectau ar Launchpad a'i holl geisiadau i'r Gymraeg.

Aelodaeth yn cynnwys yn bennaf De Cymru siaradwyr Cymraeg, ond mae aelodaeth gynyddol o Ogledd Cymru a thramor.

Rydym yn croesawu pob lefel o siaradwyr Cymraeg: gan y rhai ohonoch sy'n dysgu Cymraeg i'r rhai sy'n siarad Cymraeg yn rhugl.

I gymryd rhan yn y tîm:
Cofrestru ar Launchpad, yna llywio eich ffordd yn ôl at y dudalen a chliciwch ar 'ddod yn aelod o'r grŵp hwn'.

English version:

Launchpad Welsh Translators are individual Welsh speakers who's aim as part of this team is to completely translate projects on Launchpad and all its applications into Welsh.

Membership consists of mainly South Wales Welsh speakers, but there is an increasing membership from North Wales and abroad.

We welcome all levels of Welsh speakers: from those of you who are learning Welsh to those who are fluent Welsh speakers.

To get involved with the team:
Register on Launchpad, then navigate your way back to this page and click on 'become a member of this group'.

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Launchpad Translations Coordinators
Created on:
2012-04-15
Languages:
English
Membership policy:
Open Team

All members

You must log in to join or leave this team.

Latest members

Mailing list

mail lp-l10n-cy-new@lists.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers