Bene bènnidu/a a su grupu de tradutzione in sardu de Launchpad!

Pro nos agiudare, imbia una lìtera a s'indiritzu de sa lista de posta eletrònica de su grupu.

Inoghe podes agatare sas lìnias de ghia generales pro bortare in custu situ: https://help.launchpad.net/Translations/Guide

Pro su chi pertocat a su sardu, inoghe impreamus sa norma ortogràfica LSC. Si tenes dudas in contu de ite tèrmine impreare controlla in sas memòrias de tradutzione e in sos glossàrios de Sardware o pedi a sos àteros membros de su grupu!

Memòrias e glossàrios de Sardware:
https://sardware.tradumatica.net/resursas/

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
LM
Created on:
2021-11-15
Languages:
Sardinian
Membership policy:
Moderated Team

All members

You must log in to join or leave this team.

Latest members

Mailing list

mail lp-l10n-sc@lists.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers

Subteam of

“Launchpad Sardinian Translators” is a member of these teams: