http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki
NHÓM NÀY CHỈ LÀ "HÌNH THỨC" THEO MÔ HÌNH LAUNCHPAD NÊN KHÔNG CHẤP THUẬN ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN!
Bạn vui lòng đăng kí tham gia vào nhóm ubuntu-l10n-vi tại:
https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-vi

=== Tiếng Việt ===
=== English ===

Hiện nay, Văn phòng Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã quyết định hỗ trợ chi phí cho Cộng đồng Phần mềm Tự do Nguồn mở với ý định tạo ra các bản Việt hóa hoàn chỉnh cho Ubuntu và OpenOffice.
The Vietnam government has decided to sponsor the FLOSS community in order to create high quality localized versions of Ubuntu and OpenOffice.org.

Xem thêm thông tin tại trang chủ dự án MOST:
More information on MOST homepage:
http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki/

Quy ước Thống nhất khi Dịch thuật Phần mềm:
Vietnamese Translators Guidelines:
https://help.launchpad.net/Translations/Vietnamese

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
NGUYỄN Mạnh Hùng
Created on:
2009-06-12
Languages:
English
Membership policy:
Restricted Team

All members

You must log in to join or leave this team.

Latest members

Mailing list

This team does not use Launchpad to host a mailing list.
Public team