OpenERP-н албан ёсны Монгол орчуулгыг нэгтгэн оруулах хийх баг.

Энэ баг нь Хяналттай баг бөгөөд өөрөөр хэлбэл хэн ч элсэх хүсэлтийг нээлттэй гаргаж болох боловч зөвхөн багийн зөвшөөрлөөр элсэнэ. Мөн дэд баг үүсгэж хааж болно. Дэд багийн гишүүн нь мөн ялгаагүй энэ багийн гишүүн болох боломжтой. Дэд баг нь Нээлттэй, Хяналттай, Зохицуулалттай, Хаалттай байх боломжтой.

Та бүхнийг бидэндтэй нэгдэж идэвхтэй хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна.

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
gobi
Created on:
2012-04-12
Languages:
Mongolian
Membership policy:
Delegated Team

Mailing list

mail openerp-i18n-mongolian@lists.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers