Hoan-e̍k Ubuntu hō͘ kóng Bân-lâm-gú = Hō-ló-oē ê lâng mā thang iōng bú-gí lâi phah tiān-náu. Lán iōng pe̍h-oē-jī lâi siá.

Tùi chia khai-sí hoan-e̍k / We should start translating here: https://translations.launchpad.net/ubuntu/lucid/+lang/nan

Translation for Bân-lâm-gú = Hō-ló-oē, the Taiwanese and Southern Fujian (Min Nan) tongue. For a description of the language, please see http://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:B%C3%A2n-l%C3%A2m-g%C3%BA and http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwanese_Hokkien
We use the pe̍h-oē-jī orthography.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pe%CC%8Dh-o%C4%93-j%C4%AB

New translation project application: https://answers.launchpad.net/rosetta/+question/18894

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
pektiong
Created on:
2007-11-28
Languages:
Min Nan Chinese
Membership policy:
Moderated Team

All members

You must log in to join or leave this team.

Latest members

Mailing list

This team does not use Launchpad to host a mailing list.