Chào mừng mọi người đến với Ubuntu Việt Nam!

Trang chủ: http://www.ubuntu-vn.org
Diễn đàn: http://forum.ubuntu-vn.org
Tài liệu: http://wiki.ubuntu-vn.org
Trang Wiki: https://wiki.ubuntu.com/VietnameseTeam
Mailing Lists: <email address hidden>
Nhóm bản địa hóa Ubuntu: https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-vi

Dự án bản địa hóa Ubuntu:
Đây là một dự án phối hợp giữa Văn phòng Công nghệ thông tin thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, và cộng đồng người dùng phần mềm tự do mã nguồn mở ở Việt Nam, đặc biệt là những người tham gia dự án Việt hóa OpenOffice.org(vi.openoffice.org), nhóm người dùng GNU/Linux tại Hà Nội (Hanoilug), cộng đồng người Việt dùng Ubuntu (Ubuntu-Vn).

Trang chủ của dự án: http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Phương Võ
Created on:
2008-01-03
Languages:
Vietnamese
Membership policy:
Moderated Team

Personal package archives

Mailing list

mail ubuntu-vn@lists.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers

Subteam of

“Ubuntu Việt Nam” is a member of these teams: