gcc-6-cross-ports package in Ubuntu

cpp-6-alpha-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-6-hppa-linux-gnu: No summary available for cpp-6-hppa-linux-gnu in ubuntu disco.
cpp-6-m68k-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-6-mips-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-6-mips64-linux-gnuabi64: GNU C preprocessor
cpp-6-mips64el-linux-gnuabi64: No summary available for cpp-6-mips64el-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
cpp-6-mipsel-linux-gnu: No summary available for cpp-6-mipsel-linux-gnu in ubuntu disco.
cpp-6-powerpc-linux-gnuspe: No summary available for cpp-6-powerpc-linux-gnuspe in ubuntu disco.
cpp-6-powerpc64-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-6-sh4-linux-gnu: No summary available for cpp-6-sh4-linux-gnu in ubuntu disco.
cpp-6-sparc64-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-6-x86-64-linux-gnux32: GNU C preprocessor
g++-6-alpha-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-6-hppa-linux-gnu: No summary available for g++-6-hppa-linux-gnu in ubuntu disco.
g++-6-m68k-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-6-mips-linux-gnu: No summary available for g++-6-mips-linux-gnu in ubuntu disco.
g++-6-mips64-linux-gnuabi64: No summary available for g++-6-mips64-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
g++-6-mips64el-linux-gnuabi64: No summary available for g++-6-mips64el-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
g++-6-mipsel-linux-gnu: No summary available for g++-6-mipsel-linux-gnu in ubuntu disco.
g++-6-multilib-mips-linux-gnu: GNU C++ compiler (multilib support)
g++-6-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU C++ compiler (multilib support)
g++-6-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: No summary available for g++-6-multilib-mips64el-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
g++-6-multilib-mipsel-linux-gnu: No summary available for g++-6-multilib-mipsel-linux-gnu in ubuntu disco.
g++-6-multilib-powerpc64-linux-gnu: No summary available for g++-6-multilib-powerpc64-linux-gnu in ubuntu disco.
g++-6-multilib-sparc64-linux-gnu: No summary available for g++-6-multilib-sparc64-linux-gnu in ubuntu disco.
g++-6-multilib-x86-64-linux-gnux32: No summary available for g++-6-multilib-x86-64-linux-gnux32 in ubuntu disco.
g++-6-powerpc-linux-gnuspe: GNU C++ compiler
g++-6-powerpc64-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-6-sh4-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-6-sparc64-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-6-x86-64-linux-gnux32: GNU C++ compiler
gcc-6-alpha-linux-gnu: No summary available for gcc-6-alpha-linux-gnu in ubuntu disco.
gcc-6-alpha-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-6-cross-base-ports: No summary available for gcc-6-cross-base-ports in ubuntu disco.
gcc-6-hppa-linux-gnu: No summary available for gcc-6-hppa-linux-gnu in ubuntu disco.
gcc-6-hppa-linux-gnu-base: No summary available for gcc-6-hppa-linux-gnu-base in ubuntu disco.
gcc-6-m68k-linux-gnu: No summary available for gcc-6-m68k-linux-gnu in ubuntu disco.
gcc-6-m68k-linux-gnu-base: No summary available for gcc-6-m68k-linux-gnu-base in ubuntu disco.
gcc-6-mips-linux-gnu: GNU C compiler
gcc-6-mips-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-6-mips64-linux-gnuabi64: GNU C compiler
gcc-6-mips64-linux-gnuabi64-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-6-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C compiler
gcc-6-mips64el-linux-gnuabi64-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-6-mipsel-linux-gnu: No summary available for gcc-6-mipsel-linux-gnu in ubuntu disco.
gcc-6-mipsel-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-6-multilib-mips-linux-gnu: GNU C compiler (multilib support)
gcc-6-multilib-mips64-linux-gnuabi64: No summary available for gcc-6-multilib-mips64-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
gcc-6-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C compiler (multilib support)
gcc-6-multilib-mipsel-linux-gnu: No summary available for gcc-6-multilib-mipsel-linux-gnu in ubuntu disco.
gcc-6-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU C compiler (multilib support)
gcc-6-multilib-sparc64-linux-gnu: No summary available for gcc-6-multilib-sparc64-linux-gnu in ubuntu disco.
gcc-6-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU C compiler (multilib support)
gcc-6-plugin-dev-alpha-linux-gnu: No summary available for gcc-6-plugin-dev-alpha-linux-gnu in ubuntu disco.
gcc-6-plugin-dev-hppa-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-6-plugin-dev-m68k-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-6-plugin-dev-mips-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-6-plugin-dev-mips64-linux-gnuabi64: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-6-plugin-dev-mips64el-linux-gnuabi64: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-6-plugin-dev-mipsel-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-6-plugin-dev-powerpc-linux-gnuspe: No summary available for gcc-6-plugin-dev-powerpc-linux-gnuspe in ubuntu disco.
gcc-6-plugin-dev-powerpc64-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-6-plugin-dev-sh4-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-6-plugin-dev-sparc64-linux-gnu: No summary available for gcc-6-plugin-dev-sparc64-linux-gnu in ubuntu disco.
gcc-6-plugin-dev-x86-64-linux-gnux32: No summary available for gcc-6-plugin-dev-x86-64-linux-gnux32 in ubuntu disco.
gcc-6-powerpc-linux-gnuspe: GNU C compiler
gcc-6-powerpc-linux-gnuspe-base: No summary available for gcc-6-powerpc-linux-gnuspe-base in ubuntu disco.
gcc-6-powerpc64-linux-gnu: No summary available for gcc-6-powerpc64-linux-gnu in ubuntu disco.
gcc-6-powerpc64-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-6-sh4-linux-gnu: GNU C compiler
gcc-6-sh4-linux-gnu-base: No summary available for gcc-6-sh4-linux-gnu-base in ubuntu disco.
gcc-6-sparc64-linux-gnu: No summary available for gcc-6-sparc64-linux-gnu in ubuntu disco.
gcc-6-sparc64-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-6-x86-64-linux-gnux32: GNU C compiler
gcc-6-x86-64-linux-gnux32-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gccgo-6-alpha-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-6-m68k-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-6-mips-linux-gnu: No summary available for gccgo-6-mips-linux-gnu in ubuntu disco.
gccgo-6-mips64-linux-gnuabi64: No summary available for gccgo-6-mips64-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
gccgo-6-mips64el-linux-gnuabi64: No summary available for gccgo-6-mips64el-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
gccgo-6-mipsel-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-6-multilib-mips-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-6-multilib-mips64-linux-gnuabi64: No summary available for gccgo-6-multilib-mips64-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
gccgo-6-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-6-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-6-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-6-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-6-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-6-powerpc-linux-gnuspe: GNU Go compiler
gccgo-6-powerpc64-linux-gnu: No summary available for gccgo-6-powerpc64-linux-gnu in ubuntu disco.
gccgo-6-sparc64-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-6-x86-64-linux-gnux32: GNU Go compiler
gdc-6-alpha-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-6-hppa-linux-gnu: No summary available for gdc-6-hppa-linux-gnu in ubuntu disco.
gdc-6-m68k-linux-gnu: No summary available for gdc-6-m68k-linux-gnu in ubuntu disco.
gdc-6-mips-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-6-mips64-linux-gnuabi64: No summary available for gdc-6-mips64-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
gdc-6-mips64el-linux-gnuabi64: No summary available for gdc-6-mips64el-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
gdc-6-mipsel-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-6-multilib-mips-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-6-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-6-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-6-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-6-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-6-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-6-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-6-powerpc-linux-gnuspe: GNU D compiler (version 2)
gdc-6-powerpc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-6-sh4-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-6-sparc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-6-x86-64-linux-gnux32: No summary available for gdc-6-x86-64-linux-gnux32 in ubuntu disco.
gfortran-6-alpha-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-6-hppa-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-6-m68k-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-6-mips-linux-gnu: No summary available for gfortran-6-mips-linux-gnu in ubuntu disco.
gfortran-6-mips64-linux-gnuabi64: GNU Fortran compiler
gfortran-6-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Fortran compiler
gfortran-6-mipsel-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-6-multilib-mips-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-6-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-6-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-6-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-6-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-6-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-6-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-6-powerpc-linux-gnuspe: No summary available for gfortran-6-powerpc-linux-gnuspe in ubuntu disco.
gfortran-6-powerpc64-linux-gnu: No summary available for gfortran-6-powerpc64-linux-gnu in ubuntu disco.
gfortran-6-sh4-linux-gnu: No summary available for gfortran-6-sh4-linux-gnu in ubuntu disco.
gfortran-6-sparc64-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-6-x86-64-linux-gnux32: No summary available for gfortran-6-x86-64-linux-gnux32 in ubuntu disco.
gnat-6-alpha-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-6-hppa-linux-gnu: No summary available for gnat-6-hppa-linux-gnu in ubuntu disco.
gnat-6-mips-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-6-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Ada compiler
gnat-6-mipsel-linux-gnu: No summary available for gnat-6-mipsel-linux-gnu in ubuntu disco.
gnat-6-powerpc64-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-6-sh4-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-6-sjlj-alpha-linux-gnu: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-6-sjlj-hppa-linux-gnu: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-6-sjlj-mips-linux-gnu: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-6-sjlj-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-6-sjlj-mipsel-linux-gnu: No summary available for gnat-6-sjlj-mipsel-linux-gnu in ubuntu disco.
gnat-6-sjlj-powerpc64-linux-gnu: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-6-sjlj-sh4-linux-gnu: No summary available for gnat-6-sjlj-sh4-linux-gnu in ubuntu disco.
gnat-6-sjlj-sparc64-linux-gnu: No summary available for gnat-6-sjlj-sparc64-linux-gnu in ubuntu disco.
gnat-6-sparc64-linux-gnu: GNU Ada compiler
gobjc++-6-alpha-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-6-hppa-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-6-m68k-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-6-mips-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-6-mips64-linux-gnuabi64: No summary available for gobjc++-6-mips64-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
gobjc++-6-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-6-mipsel-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-6-multilib-mips-linux-gnu: No summary available for gobjc++-6-multilib-mips-linux-gnu in ubuntu disco.
gobjc++-6-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-6-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: No summary available for gobjc++-6-multilib-mips64el-linux-gnuabi64 in ubuntu disco.
gobjc++-6-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-6-multilib-powerpc64-linux-gnu: No summary available for gobjc++-6-multilib-powerpc64-linux-gnu in ubuntu disco.
gobjc++-6-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-6-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-6-powerpc-linux-gnuspe: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-6-powerpc64-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-6-sh4-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-6-sparc64-linux-gnu: No summary available for gobjc++-6-sparc64-linux-gnu in ubuntu disco.
gobjc++-6-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C++ compiler
gobjc-6-alpha-linux-gnu: No summary available for gobjc-6-alpha-linux-gnu in ubuntu disco.
gobjc-6-hppa-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-6-m68k-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-6-mips-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-6-mips64-linux-gnuabi64: GNU Objective-C compiler
gobjc-6-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Objective-C compiler
gobjc-6-mipsel-linux-gnu: No summary available for gobjc-6-mipsel-linux-gnu in ubuntu disco.
gobjc-6-multilib-mips-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-6-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-6-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-6-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-6-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-6-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-6-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-6-powerpc-linux-gnuspe: GNU Objective-C compiler
gobjc-6-powerpc64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-6-sh4-linux-gnu: No summary available for gobjc-6-sh4-linux-gnu in ubuntu disco.
gobjc-6-sparc64-linux-gnu: No summary available for gobjc-6-sparc64-linux-gnu in ubuntu disco.
gobjc-6-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C compiler
lib32asan3-dbg-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32 bit debug symbols)
lib32asan3-dbg-sparc64-cross: No summary available for lib32asan3-dbg-sparc64-cross in ubuntu disco.
lib32asan3-dbg-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32 bit debug symbols)
lib32asan3-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32asan3-sparc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32asan3-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32gcc-6-dev-mips64-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-6-dev-mips64el-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-6-dev-ppc64-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-6-dev-sparc64-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-6-dev-x32-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gfortran-6-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-6-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-6-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-6-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-6-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran3-dbg-mips64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32 bit debug symbols)
lib32gfortran3-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32 bit debug symbols)
lib32gfortran3-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32 bit debug symbols)
lib32gfortran3-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32 bit debug symbols)
lib32gfortran3-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32 bit debug symbols)
lib32gfortran3-mips64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32gfortran3-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32gfortran3-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32gfortran3-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32gfortran3-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32go9-dbg-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go9-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go9-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go9-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go9-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go9-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go9-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go9-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go9-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go9-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32gphobos-6-dev-x32-cross: Phobos D standard library (32bit development files)
lib32gphobos68-dbg-x32-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
lib32gphobos68-x32-cross: Phobos D standard library (runtime library)
lib32objc-6-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-6-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-6-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-6-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-6-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32stdc++-6-dev-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips64)
lib32stdc++-6-dev-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips64el)
lib32stdc++-6-dev-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (ppc64)
lib32stdc++-6-dev-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (sparc64)
lib32stdc++-6-dev-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (x32)
lib32stdc++6-6-dbg-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-6-dbg-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-6-dbg-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-6-dbg-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-6-dbg-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib64asan3-dbg-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (64bit debug symbols)
lib64asan3-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (64bit)
lib64gcc-6-dev-mips-cross: GCC support library (64bit development files)
lib64gcc-6-dev-mipsel-cross: GCC support library (64bit development files)
lib64gcc-6-dev-x32-cross: GCC support library (64bit development files)
lib64gfortran-6-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64gfortran-6-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64gfortran-6-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64gfortran3-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit debug symbols)
lib64gfortran3-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit debug symbols)
lib64gfortran3-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit debug symbols)
lib64gfortran3-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit)
lib64gfortran3-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit)
lib64gfortran3-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit)
lib64go9-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit debug symbols)
lib64go9-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit debug symbols)
lib64go9-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit debug symbols)
lib64go9-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64go9-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64go9-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64gphobos-6-dev-x32-cross: Phobos D standard library (64bit development files)
lib64gphobos68-dbg-x32-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
lib64gphobos68-x32-cross: Phobos D standard library (runtime library)
lib64objc-6-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64objc-6-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64objc-6-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64stdc++-6-dev-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips)
lib64stdc++-6-dev-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mipsel)
lib64stdc++-6-dev-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (x32)
lib64stdc++6-6-dbg-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib64stdc++6-6-dbg-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib64stdc++6-6-dbg-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libasan3-dbg-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (debug symbols)
libasan3-dbg-sparc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (debug symbols)
libasan3-dbg-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (debug symbols)
libasan3-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan3-sparc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan3-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libgcc-6-dev-alpha-cross: GCC support library (development files)
libgcc-6-dev-hppa-cross: GCC support library (development files)
libgcc-6-dev-m68k-cross: GCC support library (development files)
libgcc-6-dev-mips-cross: GCC support library (development files)
libgcc-6-dev-mips64-cross: GCC support library (development files)
libgcc-6-dev-mips64el-cross: GCC support library (development files)
libgcc-6-dev-mipsel-cross: GCC support library (development files)
libgcc-6-dev-powerpcspe-cross: GCC support library (development files)
libgcc-6-dev-ppc64-cross: GCC support library (development files)
libgcc-6-dev-sh4-cross: GCC support library (development files)
libgcc-6-dev-sparc64-cross: GCC support library (development files)
libgcc-6-dev-x32-cross: GCC support library (development files)
libgfortran-6-dev-alpha-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-6-dev-hppa-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-6-dev-m68k-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-6-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-6-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-6-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-6-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-6-dev-powerpcspe-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-6-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-6-dev-sh4-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-6-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-6-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran3-alpha-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran3-dbg-alpha-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran3-dbg-hppa-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran3-dbg-m68k-cross: No summary available for libgfortran3-dbg-m68k-cross in ubuntu disco.
libgfortran3-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran3-dbg-mips64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran3-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran3-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran3-dbg-powerpcspe-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran3-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran3-dbg-sh4-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran3-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran3-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgfortran3-hppa-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran3-m68k-cross: No summary available for libgfortran3-m68k-cross in ubuntu disco.
libgfortran3-mips-cross: No summary available for libgfortran3-mips-cross in ubuntu disco.
libgfortran3-mips64-cross: No summary available for libgfortran3-mips64-cross in ubuntu disco.
libgfortran3-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran3-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran3-powerpcspe-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran3-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran3-sh4-cross: No summary available for libgfortran3-sh4-cross in ubuntu disco.
libgfortran3-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran3-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications
libgnat-6-alpha-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-6-dbg-alpha-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-6-dbg-hppa-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-6-dbg-mips-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-6-dbg-mips64el-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-6-dbg-mipsel-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-6-dbg-ppc64-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-6-dbg-sh4-cross: No summary available for libgnat-6-dbg-sh4-cross in ubuntu disco.
libgnat-6-dbg-sparc64-cross: No summary available for libgnat-6-dbg-sparc64-cross in ubuntu disco.
libgnat-6-hppa-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-6-mips-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-6-mips64el-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-6-mipsel-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-6-ppc64-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-6-sh4-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-6-sparc64-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnatprj6-alpha-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj6-dbg-alpha-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj6-dbg-hppa-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj6-dbg-mips-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj6-dbg-mips64el-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj6-dbg-mipsel-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj6-dbg-ppc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj6-dbg-sh4-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj6-dbg-sparc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj6-dev-alpha-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj6-dev-hppa-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj6-dev-mips-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj6-dev-mips64el-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj6-dev-mipsel-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj6-dev-ppc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj6-dev-sh4-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj6-dev-sparc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj6-hppa-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj6-mips-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj6-mips64el-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj6-mipsel-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj6-ppc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj6-sh4-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj6-sparc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatvsn6-alpha-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn6-dbg-alpha-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn6-dbg-hppa-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn6-dbg-mips-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn6-dbg-mips64el-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn6-dbg-mipsel-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn6-dbg-ppc64-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn6-dbg-sh4-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn6-dbg-sparc64-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn6-dev-alpha-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn6-dev-hppa-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn6-dev-mips-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn6-dev-mips64el-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn6-dev-mipsel-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn6-dev-ppc64-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn6-dev-sh4-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn6-dev-sparc64-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn6-hppa-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn6-mips-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn6-mips64el-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn6-mipsel-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn6-ppc64-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn6-sh4-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn6-sparc64-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgo9-alpha-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo9-dbg-alpha-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo9-dbg-m68k-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo9-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo9-dbg-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo9-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo9-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo9-dbg-powerpcspe-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo9-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo9-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo9-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo9-m68k-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo9-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo9-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo9-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo9-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo9-powerpcspe-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo9-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo9-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo9-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgphobos-6-dev-x32-cross: Phobos D standard library
libgphobos68-dbg-x32-cross: Phobos D standard library (debug symbols)
libgphobos68-x32-cross: Phobos D standard library (runtime library)
libn32gcc-6-dev-mips-cross: GCC support library (n32 development files)
libn32gcc-6-dev-mips64-cross: GCC support library (n32 development files)
libn32gcc-6-dev-mips64el-cross: GCC support library (n32 development files)
libn32gcc-6-dev-mipsel-cross: GCC support library (n32 development files)
libn32gfortran-6-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran-6-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran-6-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran-6-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran3-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 debug symbols)
libn32gfortran3-dbg-mips64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 debug symbols)
libn32gfortran3-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 debug symbols)
libn32gfortran3-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 debug symbols)
libn32gfortran3-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32)
libn32gfortran3-mips64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32)
libn32gfortran3-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32)
libn32gfortran3-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32)
libn32go9-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32go9-dbg-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32go9-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32go9-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32go9-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32go9-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32go9-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32go9-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32objc-6-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32objc-6-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32objc-6-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32objc-6-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32stdc++-6-dev-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips)
libn32stdc++-6-dev-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips64)
libn32stdc++-6-dev-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips64el)
libn32stdc++-6-dev-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mipsel)
libn32stdc++6-6-dbg-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libn32stdc++6-6-dbg-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libn32stdc++6-6-dbg-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libn32stdc++6-6-dbg-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libobjc-6-dev-alpha-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-6-dev-hppa-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-6-dev-m68k-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-6-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-6-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-6-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-6-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-6-dev-powerpcspe-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-6-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-6-dev-sh4-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-6-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-6-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libstdc++-6-dev-alpha-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-dev-hppa-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-dev-m68k-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-dev-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-dev-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-dev-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-dev-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-dev-powerpcspe-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-dev-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-dev-sh4-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-dev-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-dev-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-6-pic-alpha-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-6-pic-hppa-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-6-pic-m68k-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-6-pic-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-6-pic-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-6-pic-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-6-pic-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-6-pic-powerpcspe-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-6-pic-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-6-pic-sh4-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-6-pic-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-6-pic-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++6-6-dbg-alpha-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-6-dbg-hppa-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-6-dbg-m68k-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-6-dbg-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-6-dbg-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-6-dbg-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-6-dbg-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-6-dbg-powerpcspe-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-6-dbg-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-6-dbg-sh4-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-6-dbg-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-6-dbg-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)

This package has 1 new bug and 0 open questions.

Package information

Maintainer:
Debian GCC maintainers
Urgency:*
Medium Urgency
Architectures:*
all amd64 i386 x32 arm64 ppc64el
Latest upload:
28ubuntu3.1

*actual publishing details may vary in this distribution, these are just the package defaults.

Upstream connections

Launchpad doesn’t know which project and series this package belongs to. Links from distribution packages to upstream project let distribution and upstream maintainers share bugs, patches, and translations efficiently.

There are no projects registered in Launchpad that are a potential match for this source package. Can you help us find one?


The Cosmic Cuttlefish (current stable release)
28ubuntu5.1 updates (universe) 2018-12-03
28ubuntu5 release (universe) 2018-09-27
The Bionic Beaver (supported)
28ubuntu3.1 updates (universe) 2018-12-17
28ubuntu3 release (universe) 2018-04-24