Javaमा कोड नगरेको बेला म उबुन्टुलाई नेपालीमा समायोजन (प्रायजसो पहिल्यै गरिएकालाई सच्याउने काम) गर्दै बस्छु ।

User information

Launchpad Id:
njsubedi
Email:
Log in for email information.

Member since:
2014-05-08
Icon of नेपाली भाषा समायोजकहरुको समूह
Languages:
English
Time zone:
UTC (UTC+0000)
Karma:
0 Karma help