இந்த loco வானது திருச்சிராப்பள்ளியில் உபுண்டுவை பரப்புவதற்கு தன்னால் ஆன முயற்சியைச் செய்யும்.

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
நவீன் குமார்(கெம்ளின்)
Created on:
2010-05-02
Languages:
Tamil
Membership policy:
Moderated Team

Mailing list

mail ubuntu-in-tn-try@lists.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers

Subteam of

“உபுண்டு மலைக்கோட்டை loco” is a member of these teams: