நவீன் குமார்(கெம்ளின்)

naveenkumar from kembanur,coimbatore who is intrested in FOSS activities.I love ubuntu and i like to spread ubuntu among indian peoples.

அன்பின் தமிழ் நண்பர்களுக்கு என் வணக்கங்கள்.என்னால் முடிந்த அளவு(எள்ளளவேனும்!) என் பணியை செய்வேன்.

User information

Launchpad Id:
naveenmtp
Email:
Log in for email information.
Member since:
2007-09-13
Icon of Indian Local Community Icon of Ubuntu Local Community Teams Icon of Ubuntu Marketing Team
Signed Ubuntu Code of Conduct:
Yes
SSH keys:
naveenmtp@gmail.com
Languages:
English, Tamil
Time zone:
Asia/Kolkata (UTC+0530)
Karma:
1 Karma help