gcc-5-cross-ports package in Ubuntu

cpp-5-alpha-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-5-m68k-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-5-mips-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-5-mips64-linux-gnuabi64: GNU C preprocessor
cpp-5-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C preprocessor
cpp-5-mipsel-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-5-powerpc-linux-gnuspe: GNU C preprocessor
cpp-5-powerpc64-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-5-sh4-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-5-sparc64-linux-gnu: GNU C preprocessor
cpp-5-x86-64-linux-gnux32: GNU C preprocessor
g++-5-alpha-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-5-m68k-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-5-mips-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-5-mips64-linux-gnuabi64: GNU C++ compiler
g++-5-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C++ compiler
g++-5-mipsel-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-5-multilib-mips-linux-gnu: GNU C++ compiler (multilib support)
g++-5-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU C++ compiler (multilib support)
g++-5-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C++ compiler (multilib support)
g++-5-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU C++ compiler (multilib support)
g++-5-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU C++ compiler (multilib support)
g++-5-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU C++ compiler (multilib support)
g++-5-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU C++ compiler (multilib support)
g++-5-powerpc-linux-gnuspe: GNU C++ compiler
g++-5-powerpc64-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-5-sh4-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-5-sparc64-linux-gnu: GNU C++ compiler
g++-5-x86-64-linux-gnux32: GNU C++ compiler
gcc-5-alpha-linux-gnu: GNU C compiler
gcc-5-alpha-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-5-cross-base-ports: GCC, the GNU Compiler Collection (library base package)
gcc-5-m68k-linux-gnu: GNU C compiler
gcc-5-m68k-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-5-mips-linux-gnu: GNU C compiler
gcc-5-mips-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-5-mips64-linux-gnuabi64: GNU C compiler
gcc-5-mips64-linux-gnuabi64-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-5-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C compiler
gcc-5-mips64el-linux-gnuabi64-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-5-mipsel-linux-gnu: GNU C compiler
gcc-5-mipsel-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-5-multilib-mips-linux-gnu: GNU C compiler (multilib support)
gcc-5-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU C compiler (multilib support)
gcc-5-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU C compiler (multilib support)
gcc-5-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU C compiler (multilib support)
gcc-5-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU C compiler (multilib support)
gcc-5-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU C compiler (multilib support)
gcc-5-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU C compiler (multilib support)
gcc-5-plugin-dev-alpha-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-5-plugin-dev-m68k-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-5-plugin-dev-mips-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-5-plugin-dev-mips64-linux-gnuabi64: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-5-plugin-dev-mips64el-linux-gnuabi64: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-5-plugin-dev-mipsel-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-5-plugin-dev-powerpc-linux-gnuspe: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-5-plugin-dev-powerpc64-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-5-plugin-dev-sh4-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-5-plugin-dev-sparc64-linux-gnu: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-5-plugin-dev-x86-64-linux-gnux32: Files for GNU GCC plugin development.
gcc-5-powerpc-linux-gnuspe: GNU C compiler
gcc-5-powerpc-linux-gnuspe-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-5-powerpc64-linux-gnu: GNU C compiler
gcc-5-powerpc64-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-5-sh4-linux-gnu: GNU C compiler
gcc-5-sh4-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-5-sparc64-linux-gnu: GNU C compiler
gcc-5-sparc64-linux-gnu-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-5-x86-64-linux-gnux32: GNU C compiler
gcc-5-x86-64-linux-gnux32-base: GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gccgo-5-alpha-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-5-mips-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-5-mips64-linux-gnuabi64: GNU Go compiler
gccgo-5-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Go compiler
gccgo-5-mipsel-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-5-multilib-mips-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-5-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-5-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-5-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-5-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-5-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-5-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Go compiler (multilib support)
gccgo-5-powerpc-linux-gnuspe: GNU Go compiler
gccgo-5-powerpc64-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-5-sparc64-linux-gnu: GNU Go compiler
gccgo-5-x86-64-linux-gnux32: GNU Go compiler
gdc-5-alpha-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-5-m68k-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-5-mips-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-5-mips64-linux-gnuabi64: GNU D compiler (version 2)
gdc-5-mips64el-linux-gnuabi64: GNU D compiler (version 2)
gdc-5-mipsel-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-5-multilib-mips-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-5-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-5-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-5-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-5-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-5-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-5-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU D compiler (version 2, multilib support)
gdc-5-powerpc-linux-gnuspe: GNU D compiler (version 2)
gdc-5-powerpc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-5-sh4-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-5-sparc64-linux-gnu: GNU D compiler (version 2)
gdc-5-x86-64-linux-gnux32: GNU D compiler (version 2)
gfortran-5-alpha-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-5-m68k-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-5-mips-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-5-mips64-linux-gnuabi64: GNU Fortran compiler
gfortran-5-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Fortran compiler
gfortran-5-mipsel-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-5-multilib-mips-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-5-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-5-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-5-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-5-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-5-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-5-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Fortran compiler (multilib support)
gfortran-5-powerpc-linux-gnuspe: GNU Fortran compiler
gfortran-5-powerpc64-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-5-sh4-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-5-sparc64-linux-gnu: GNU Fortran compiler
gfortran-5-x86-64-linux-gnux32: GNU Fortran compiler
gnat-5-alpha-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-5-m68k-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-5-mips-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-5-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Ada compiler
gnat-5-mipsel-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-5-powerpc64-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-5-sh4-linux-gnu: GNU Ada compiler
gnat-5-sjlj-alpha-linux-gnu: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-5-sjlj-m68k-linux-gnu: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-5-sjlj-mips-linux-gnu: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-5-sjlj-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-5-sjlj-mipsel-linux-gnu: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-5-sjlj-powerpc64-linux-gnu: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-5-sjlj-sh4-linux-gnu: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-5-sjlj-sparc64-linux-gnu: GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gnat-5-sparc64-linux-gnu: GNU Ada compiler
gobjc++-5-alpha-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-5-m68k-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-5-mips-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-5-mips64-linux-gnuabi64: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-5-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-5-mipsel-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-5-multilib-mips-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-5-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-5-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-5-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-5-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-5-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-5-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-5-powerpc-linux-gnuspe: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-5-powerpc64-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-5-sh4-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-5-sparc64-linux-gnu: GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-5-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C++ compiler
gobjc-5-alpha-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-5-m68k-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-5-mips-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-5-mips64-linux-gnuabi64: GNU Objective-C compiler
gobjc-5-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Objective-C compiler
gobjc-5-mipsel-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-5-multilib-mips-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-5-multilib-mips64-linux-gnuabi64: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-5-multilib-mips64el-linux-gnuabi64: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-5-multilib-mipsel-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-5-multilib-powerpc64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-5-multilib-sparc64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-5-multilib-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C compiler (multilib support)
gobjc-5-powerpc-linux-gnuspe: GNU Objective-C compiler
gobjc-5-powerpc64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-5-sh4-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-5-sparc64-linux-gnu: GNU Objective-C compiler
gobjc-5-x86-64-linux-gnux32: GNU Objective-C compiler
lib32asan2-dbg-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32 bit debug symbols)
lib32asan2-dbg-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32 bit debug symbols)
lib32asan2-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32asan2-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32gcc-5-dev-mips64-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-5-dev-mips64el-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-5-dev-ppc64-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-5-dev-sparc64-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-5-dev-x32-cross: GCC support library (32 bit development files)
lib32gfortran-5-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-5-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-5-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-5-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-5-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32go7-dbg-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go7-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go7-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go7-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go7-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32go7-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go7-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go7-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go7-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go7-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32objc-5-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-5-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-5-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-5-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-5-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32phobos-5-dev-x32-cross: Phobos D standard library (64bit development files)
lib32stdc++-5-dev-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips64)
lib32stdc++-5-dev-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips64el)
lib32stdc++-5-dev-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (ppc64)
lib32stdc++-5-dev-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (sparc64)
lib32stdc++-5-dev-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (x32)
lib32stdc++6-5-dbg-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-5-dbg-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-5-dbg-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-5-dbg-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32stdc++6-5-dbg-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib64asan2-dbg-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (64bit debug symbols)
lib64asan2-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (64bit)
lib64gcc-5-dev-mips-cross: GCC support library (64bit development files)
lib64gcc-5-dev-mipsel-cross: GCC support library (64bit development files)
lib64gcc-5-dev-x32-cross: GCC support library (64bit development files)
lib64gfortran-5-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64gfortran-5-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64gfortran-5-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64go7-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit debug symbols)
lib64go7-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit debug symbols)
lib64go7-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit debug symbols)
lib64go7-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64go7-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64go7-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64objc-5-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64objc-5-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64objc-5-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64phobos-5-dev-x32-cross: Phobos D standard library (64bit development files)
lib64stdc++-5-dev-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips)
lib64stdc++-5-dev-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mipsel)
lib64stdc++-5-dev-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (x32)
lib64stdc++6-5-dbg-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib64stdc++6-5-dbg-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib64stdc++6-5-dbg-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libasan2-dbg-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (debug symbols)
libasan2-dbg-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector (debug symbols)
libasan2-ppc64-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan2-x32-cross: AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libgcc-5-dev-alpha-cross: GCC support library (development files)
libgcc-5-dev-m68k-cross: GCC support library (development files)
libgcc-5-dev-mips-cross: GCC support library (development files)
libgcc-5-dev-mips64-cross: GCC support library (development files)
libgcc-5-dev-mips64el-cross: GCC support library (development files)
libgcc-5-dev-mipsel-cross: GCC support library (development files)
libgcc-5-dev-powerpcspe-cross: GCC support library (development files)
libgcc-5-dev-ppc64-cross: GCC support library (development files)
libgcc-5-dev-sh4-cross: GCC support library (development files)
libgcc-5-dev-sparc64-cross: GCC support library (development files)
libgcc-5-dev-x32-cross: GCC support library (development files)
libgfortran-5-dev-alpha-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-5-dev-m68k-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-5-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-5-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-5-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-5-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-5-dev-powerpcspe-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-5-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-5-dev-sh4-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-5-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-5-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgnat-5-alpha-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-5-dbg-alpha-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-5-dbg-m68k-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-5-dbg-mips-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-5-dbg-mips64el-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-5-dbg-mipsel-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-5-dbg-ppc64-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-5-dbg-sh4-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-5-dbg-sparc64-cross: runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnat-5-m68k-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-5-mips-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-5-mips64el-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-5-mipsel-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-5-ppc64-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-5-sh4-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-5-sparc64-cross: runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnatprj5-alpha-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj5-dbg-alpha-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj5-dbg-m68k-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj5-dbg-mips-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj5-dbg-mips64el-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj5-dbg-mipsel-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj5-dbg-ppc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj5-dbg-sh4-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj5-dbg-sparc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj5-dev-alpha-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj5-dev-m68k-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj5-dev-mips-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj5-dev-mips64el-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj5-dev-mipsel-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj5-dev-ppc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj5-dev-sh4-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj5-dev-sparc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatprj5-m68k-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj5-mips-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj5-mips64el-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj5-mipsel-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj5-ppc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj5-sh4-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj5-sparc64-cross: GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatvsn5-alpha-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn5-dbg-alpha-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn5-dbg-m68k-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn5-dbg-mips-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn5-dbg-mips64el-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn5-dbg-mipsel-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn5-dbg-ppc64-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn5-dbg-sh4-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn5-dbg-sparc64-cross: GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn5-dev-alpha-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn5-dev-m68k-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn5-dev-mips-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn5-dev-mips64el-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn5-dev-mipsel-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn5-dev-ppc64-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn5-dev-sh4-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn5-dev-sparc64-cross: GNU Ada compiler selected components (development files)
libgnatvsn5-m68k-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn5-mips-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn5-mips64el-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn5-mipsel-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn5-ppc64-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn5-sh4-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn5-sparc64-cross: GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgo7-alpha-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo7-dbg-alpha-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo7-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo7-dbg-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo7-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo7-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo7-dbg-powerpcspe-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo7-dbg-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo7-dbg-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo7-dbg-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgo7-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo7-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo7-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo7-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo7-powerpcspe-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo7-ppc64-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo7-sparc64-cross: Runtime library for GNU Go applications
libgo7-x32-cross: Runtime library for GNU Go applications
libn32gcc-5-dev-mips-cross: GCC support library (n32 development files)
libn32gcc-5-dev-mips64-cross: GCC support library (n32 development files)
libn32gcc-5-dev-mips64el-cross: GCC support library (n32 development files)
libn32gcc-5-dev-mipsel-cross: GCC support library (n32 development files)
libn32gfortran-5-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran-5-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran-5-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran-5-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32go7-dbg-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32go7-dbg-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32go7-dbg-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32go7-dbg-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32go7-mips-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32go7-mips64-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32go7-mips64el-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32go7-mipsel-cross: Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32objc-5-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32objc-5-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32objc-5-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32objc-5-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32stdc++-5-dev-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips)
libn32stdc++-5-dev-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips64)
libn32stdc++-5-dev-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mips64el)
libn32stdc++-5-dev-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files) (mipsel)
libn32stdc++6-5-dbg-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libn32stdc++6-5-dbg-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libn32stdc++6-5-dbg-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libn32stdc++6-5-dbg-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libobjc-5-dev-alpha-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-5-dev-m68k-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-5-dev-mips-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-5-dev-mips64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-5-dev-mips64el-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-5-dev-mipsel-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-5-dev-powerpcspe-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-5-dev-ppc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-5-dev-sh4-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-5-dev-sparc64-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-5-dev-x32-cross: Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libphobos-5-dev-x32-cross: Phobos D standard library
libstdc++-5-dev-alpha-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-5-dev-m68k-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-5-dev-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-5-dev-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-5-dev-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-5-dev-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-5-dev-powerpcspe-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-5-dev-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-5-dev-sh4-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-5-dev-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-5-dev-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (development files)
libstdc++-5-pic-alpha-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-5-pic-m68k-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-5-pic-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-5-pic-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-5-pic-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-5-pic-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-5-pic-powerpcspe-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-5-pic-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-5-pic-sh4-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-5-pic-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++-5-pic-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++6-5-dbg-alpha-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-5-dbg-m68k-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-5-dbg-mips-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-5-dbg-mips64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-5-dbg-mips64el-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-5-dbg-mipsel-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-5-dbg-powerpcspe-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-5-dbg-ppc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-5-dbg-sh4-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-5-dbg-sparc64-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libstdc++6-5-dbg-x32-cross: GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)

This package has 1 new bug and 0 open questions.

Package information

Maintainer:
Debian GCC maintainers
Urgency:*
Medium Urgency
Architectures:*
all amd64 i386 x32 arm64 ppc64el
Latest upload:
21ubuntu2

*actual publishing details may vary in this distribution, these are just the package defaults.

Upstream connections

Launchpad doesn’t know which project and series this package belongs to. Links from distribution packages to upstream project let distribution and upstream maintainers share bugs, patches, and translations efficiently.

There are no projects registered in Launchpad that are a potential match for this source package. Can you help us find one?


The Disco Dingo (active development)
21ubuntu2 release (universe) 2018-10-30
The Cosmic Cuttlefish (current stable release)
21ubuntu2 release (universe) 2018-09-23
The Bionic Beaver (supported)
21ubuntu1 release (universe) 2018-04-22
The Xenial Xerus (supported)
10ubuntu0.2 security, updates (universe) 2018-02-20
7ubuntu5 release (universe) 2016-04-14